อนุทิน 70525 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

  กว่า 8 เดือนที่ไม่ได้บันทึกอนุทินชีวิตเรื่องของตนเองลง g2 k เพราะอาจจะไม่มีเวลาจัดการกับตนเองสำหรับเรื่องต่างๆ พรั่งพรูมามากมาย ทั้งโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง การเปิด ศูนยื กศน ตำบลแหล่งเรียนยรู้ราคาถุก การดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ 3 หลักสูตร ในปีการศึกษาเดียว เพราะเป็นจังหวัดนำร่องให้หลักสูตรทดลอง ก้ขอขอบคุณวาสนา และโอกาสที่มารับราชการ กศน. ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจนกลายเป็นผู้มีมุมมองเกี่ยวกับวงเวียนชีวิต ผู้คนมากมาย หลายระดับความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งได้ทบทวนตนเองตลอดเวลา นี่คือโชคโดยแท้ที่เป็นข้าราชการในสังกัด กศน. และภายใต้พระบรมโพธิสมภาร รัชกาลที่ 9

เขียน 11 Oct 2010 @ 06:17 ()


ความเห็น (0)