อนุทิน 89639 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

         กว่า ๗ เดือนมาอยู่ที่ นครชัยศรี มีความเปลี่ยนแปลงในทาง บวก และลบ เป็นเรื่องปรกติของการบริหารงาน ย่อมมีคนชอบและไม่ชอบ แต่สิ่งที่ได้รับคือ....ความเข้าใจคนมากขึ้น ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน....เพิ่มมูลค่าให้องค์กรและตัวบุคคล..เป็นเครดิตงานที่ไม่อาจจะแสวงหาได้จากการเรียนรู้......แต่ได้จากการนำทฤษฎีผสมผสานกับการปฏิบัติจริง...ของทุกคนผู้บริหารเป็นเพียงผู้ออกแบบ...และตัดสินใจทำหรือไม่ทำ...แต่วันนี้เงื่อนไขทางสังคมเพิ่มมากขึ้น...คนที่คาดหวังคือผู้รับบริการมิใช่ผู้บังคับบัญชา....หากคิดจะทำเพื่อตอบสนองผู้บริหารเพียงด้านเดียว...มวลชนจะเสียโอกาสการเข้าถึงความต้องการ.....ผู้บริหารต้องบริหารช่วงเวลา จังหวะและเม็ดเงิน  โดยเฉพาะต้องกระจายอำนาจการตัดสินใจ....กระจายโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมคิด...ร่วมทำ...ร่วมแก้ปัญหา...ร่วมรับผลประโยชน์ ตามทฤษฎี 5 ร่วม ของโคเฮน

เขียน 02 Jun 2011 @ 05:57 ()


ความเห็น (0)