อนุทิน 24376 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

   โลกและการเปลี่ยนแปลง  ทำให้หลายคนเริ่มทบทวนว่าเรากำลังหมุนเวียนกลับไปสู่อดีต...back  to basic...ต้องหาอยู่หากินโดยอาหารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเพราะร่างกายกำลังโหยหาธรรมชาติเนื่องจากโรคภัยที่เกิดขึ้นจากปัจจุบัน...ล้วนมาจากสิ่งที่เกิดจากวิทยาการสมัยใหม่...อาหารสัตว์...เคมีภัณฑ์...ปนเปื้อนลงไปในธรรมชาติ..เมื่อปนเปื้อนแล้ว...สรรพสิ่งต่างๆที่ตกลงไปในธรรมชาติก็จะถูกดูดซึมตามกระบวนการทางทฤษฎี...และกลับคืนมาสู่ตัวเรา...ผ่านทาง อากาศ  อาหาร  น้ำ มลพิษต่างๆที่สอดแทรกซึม...ทุกเมื่อเชื่อวัน...สังเกตจากอัตราเด้กเกิดใหม่จะเป็นโรคภูมิแพ้100 ละ 99 เปอร์เซนต์นับว่าเป็นสิ่วงที่น่าเป็นห่วง......หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวฯ...ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมาก..ทบทวนไตร่ตรองและคิดให้รอบด้านจะพบ...แนวทางอันกลับไปสู่วิถีธรรมชาติบำบัดดดยแม้...อาทิ...ปลูกทุกอย่างที่กิน...กินทุกอย่างที่ปลูกเหลือแบ่งปัน..หรือขาย....อาหารเหล่านี้ใคร่จะกล้าพ่นยาฆ่าแมลงที่เป็นภัยกับตนเอง..ใครจะกล้าทำให้ปนเปื้อน..สารอันตรานานาชนิดที่ผ่านทางผิวหนัง..ละอองยาเข้าตา..ดูดซึมเร้วมากๆ...พระองคืหญิงเล็กทรงเชี่ยวชาญเรื่องพิษวิทยา...เคยฟังบรรยายบ้างแม้จะไม่ทั้งหมดทำให้ตระหนักเรื่องเหล่านี้มาก

เขียน 24 Oct 2008 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)