อนุทิน 44196 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

    วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีเวลา..บันทึกบล็อก...เพราะมีภารกิจมานอนค้างคืนและทำงานที่คั่งค้างเรื่องการประเมินโครงการที่ถูกเร่งรัดจัดการกับปัญหาการเขียนรายงาน บทที่ 1 ในสำนักงานกศน.ปากท่อมีคนเดียวที่สามารถเขียนแล้วอ่านเข้าใจพุดไปเดียวจะว่าชมเชยตนเอง..เพราะท่าน ดร.ปาน  กิมปี แวะมาเยี่ยมติดตามดูการปฏิบัติงานที่ กศน.ปากท่อเมือ่ต้นเดือน....รู้ทั้งรู้ว่าการเขียนรายงานการปะเมินโครงการคือหน้าหนึ่งของการวิจัยนั้นเอง...เริ่องที่ต้องเขียนคือ การประเมินโครงการจัดกิจกรรมการศีกษาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอำเภอปากท่อภายนใต้บริบท การวิเคราะห์ความต้องการ  หลักสุตร แผนจัดกิจกรรม กิจกรรม การวัดประเมินผลกิจกรรม เป็นต้น ขณะนี้เสร็จไปแล้ว บทที่ 1

เขียน 25 Aug 2009 @ 03:32 ()


ความเห็น (0)