อนุทิน 31704 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

สวัสดีความเศร้า...กับการครองตนชายวัยทอง 53 ปีที่เริ่มต้นกับสิ่งที่เรียกว่า ท้าทายชีวิตกับโรคภัยที่เริมเบียดเบียน เช่น คลอเรสโตรอลความดันโลหิต หลอดเลือดอุดตัน หัวใจ และปริฑันต์ ทรัยรอยด์และสุดท้ายโรคนอนไม่หลับเครียดจากงาน

เขียน 25 Jan 2009 @ 15:37 ()


ความเห็น (0)