ภาคอิสานมีชนชาติเผ่าพันธุ์ หลากหลาย  คนโคราชนั้น ทั่วไปเรียกว่าไทยเบิ้ง ก็มีภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ ผมเคยไปบ้านรังกา อำเภอพิมาย  ผมฟังเขาพูดว่าอะไรกัน ก็ฟังไม่รู้เรื่อง ( พศ. 2515 ) 

     ส่วนที่อยู่ในเมือง ก็พูดสำเนียงเหน่อ เล็กน้อย เช่น โค้ราดบ้านเอ๋ง ไม่ต่องเก๋งใจ๋กั๋น มีอ๋ายก็แบ่งกั๋นกิ๋นดา เอ๋งมันจ๋น รึแก่ว่างาย

     เอ๋ง  เท่ากับ  พวกเรา

     แก่   เท่ากับ  คุณ    เธอ 

     ดา   เท่ากับ   ด้วย

     เก๋งใจ๋   เท่ากับ   เกรงใจ

     อ๋าย     เท่ากับ     อะไร