ความเห็น 677123

ภาษาโคราช

เมย์
IP: xxx.19.31.74
เขียนเมื่อ 

เด๊กด่านขุ๊นท๊ดโดยกำเหนิดคนโคราชโดยแท่เด๊ะ