พิสูจน์

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อดีตครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
โรงเรียนบางลี่วิทยา
Usernamepisootj
สมาชิกเลขที่15952
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด 15 มกราคม 2500(วันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก)

พ่อ นายสวัสดิ์ ใจเที่ยงกุล เป็นอาจารย์ใหญ่เก่า เรียนมสธ.จบปริญญาตรีเมื่อ เกษียณอายุราชการ ธรรมศึกษาเอก เชี่ยวชาญเรื่องว่านถึงแก่กรรม ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖

แม่ นางเฉลี่ย ใจเที่ยงกุล ชาวนา ความรู้ ป.๔ ธรรมศึกษาเอก เชี่ยวชาญสมุนไพร และภูมิปัญญาไทยหลายแขนง ถึงแก่กรรม ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ลูก ชาย 2 คน 1.นายชนนิทธิ์ ใจเที่ยงกุล นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.เด็กชายณัชนนท์ ใจเที่ยงกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภรรยา นางลักขณา ใจเที่ยงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะนาว ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วุฒิ พ.ม.(สมัครสอบ),ค.บ.(ภาษาไทย)วิทยาลัยครูนครปฐม,ศษ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)มหาวิทยาลัยศิลปากร,ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(มหาวิทยาลัยเคมบริจด์,มสธ.),ธรรมศึกษาชั้นเอก(สำนักเรียนวัดสองพี่น้อง)

ผลงาน เพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพลงของดีสองพี่น้อง เพลงพื้นบ้าน เพลงประจำสถาบันต่างๆ เพลงลูกทุ่ง หนังสือสมุนไพรคำกาพย์ งานวิจัยสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนวรรณยุกต์สนุกกับเพลงพื้นบ้าน หนังสือเรียนสำหรับเด็กเรื่อง น้องเต้ผู้อารี งานแปลวรรณกรรมลาวเรื่อง ไพยะสาน งานวิจัยวรรณกรรมอักษรไทยน้อย วรรณกรรมลาวเรื่อง ข้องคอกุ้น หนังสือว่านและเพลงพื้นบ้าน

เกียรติยศ ครูภูมิปัญญาไทย ระดับประเทศรุ่นที่ 8 ครูขวัญศิษย์ รางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นแรก รางวัลสุดยอดครููดี ของสกสค.สุพรรณบุรี ครูดีเด่นของสพม.เขต9 ครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา ครูต้นแบบของกรมสามัญศึกษา ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านเพลงพื้นบ้าน ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูดีเด่นของสพท.สพ.๒ ครูดีในดวงใจของสพฐ. ครูดีเด่นของสกสค.สุพรรณบุรี 

ความสามารถที่พอทำได้บ้าง การอ่านอักษรโบราณ เช่นอักษรไทยน้อย อักษรลาว อักษรธรรม อักษรพ่อขุนรามคำแหง อักษรขอม อักษรมอญ(เพราะจบโบราณคดี-จารึกภาษาไทย แต่คืนอาจารย์ไปส่วนหนึ่งแล้ว) การประพันธ์ร้อยกรอง-เพลงพื้นบ้าน เพลงต่างๆ การเป็นพิธีกรทั้งงานมงคล งานอวมงคล งานศาสนพิธี การร้องเพลงพื้นบ้านบางชนิด การอ่านทำนองเสนาะ มีความรู้เรื่องพืชสมุนไพร ว่านและไม้มงคล(พอสมควร) เป็นผู้เขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด ในงานพิธีต่างๆ คำไว้อาลัยในงานศพ เป็นผู้ฝึกพูดสุนทรพจน์  เป็นผู้เขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เช่นสุพรรณโพสต์ เพชรสุพรรณ เมืองสุพรรณ

คนดังที่เคยสัมผัส แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ (เพราะฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพลงอีแซว) มาลา คำจันทร์(เพราะได้เป็นน้องเรียนร่วมห้องปริญญาโทด้วยกัน)ปภัสรา เตชะไพบูลย์ (เธอเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบางลี่วิทยา) ครูแจ้ง คล้ายสีทอง (ไปรบกวนท่านบ่อยๆ)โอโรโน่ มาเจสติคยิม(เขาเป็นศิษย์เอกแต่มาเป็นแชมป์มวยไทย)แอ๊ด คาราบาว(เพราะร่วมแต่งเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณด้วยกัน คุณแอ๊ดแต่งทำนอง)สมคิด ลวางกูร (นักธุรกิจ เจ้าของหนังสือชุดฮาสุดขีด นักปั้นนักพูด เป็นเพื่อนๆคนบ้านเดียวกัน)