พิสูจน์

พิสูจน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางลี่วิทยา
Usernamepisootj
สมาชิกเลขที่15952
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด 15 มกราคม 2500(วันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก)

พ่อ นายสวัสดิ์ ใจเที่ยงกุล เป็นอาจารย์ใหญ่เก่า เรียนมสธ.จบปริญญาตรีเมื่อ เกษียณอายุราชการ ธรรมศึกษาเอก เชี่ยวชาญเรื่องว่านถึงแก่กรรม ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖

แม่ นางเฉลี่ย ใจเที่ยงกุล ชาวนา ความรู้ ป.๔ ธรรมศึกษาเอก เชี่ยวชาญสมุนไพร และภูมิปัญญาไทยหลายแขนง ถึงแก่กรรม ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ลูก ชาย 2 คน(ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนแม่พระประจักษ์) ภรรยา คนเดียวเท่านั้น(โรงเรียนบ้านดอนมะนาว)

วุฒิ พ.ม.(สมัครสอบ),ค.บ.(ภาษาไทย)วิทยาลัยครูนครปฐม,ศษ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)มหาวิทยาลัยศิลปากร,ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(มหาวิทยาลัยเคมบริจด์,มสธ.),ธรรมศึกษาชั้นเอก(สำนักเรียนวัดสองพี่น้อง)

ผลงาน เพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพลงของดีสองพี่น้อง เพลงพื้นบ้าน เพลงประจำสถาบันต่างๆ เพลงลูกทุ่ง หนังสือสมุนไพรคำกาพย์ งานวิจัยสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนวรรณยุกต์สนุกกับเพลงพื้นบ้าน หนังสือเรียนสำหรับเด็กเรื่อง น้องเต้ผู้อารี งานแปลวรรณกรรมลาวเรื่อง ไพยะสาน งานวิจัยวรรณกรรมอักษรไทยน้อย วรรณกรรมลาวเรื่อง ข้องคอกุ้น หนังสือว่านและเพลงพื้นบ้าน

เกียรติยศ ครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา ครูต้นแบบของกรมสามัญศึกษา ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านเพลงพื้นบ้าน ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูดีเด่นของสพท.สพ.๒ ครูดีในดวงใจของสพฐ. ครูดีเด่นของสกสค.สุพรรณบุรี พ่อดีเด่นของโรงเรียนแม่พระประจักษ์

ความสามารถที่พอทำได้บ้าง การอ่านอักษรโบราณ เช่นอักษรไทยน้อย อักษรลาว อักษรธรรม อักษรพ่อขุนรามคำแหง อักษรขอม อักษรมอญ(เพราะจบโบราณคดี-จารึกภาษาไทย แต่คืนอาจารย์ไปส่วนหนึ่งแล้ว) การประพันธ์ร้อยกรอง-เพลงพื้นบ้าน เพลงต่างๆ การเป็นพิธีกรทั้งงานมงคล งานอวมงคล งานศาสนพิธี การร้องเพลงพื้นบ้านบางชนิด การอ่านทำนองเสนาะ มีความรู้เรื่องพืชสมุนไพร ว่านและไม้มงคล(พอสมควร) เป็นผู้เขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด ในงานพิธีต่างๆ คำไว้อาลัยในงานศพ เป็นผู้ฝึกพูดสุนทรพจน์  เป็นผู้เขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เช่นสุพรรณโพสต์ เพชรสุพรรณ เมืองสุพรรณ

คนดังที่เคยสัมผัส แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ (เพราะฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพลงอีแซว) มาลา คำจันทร์(เพราะได้เป็นน้องเรียนร่วมห้องปริญญาโทด้วยกัน)ปภัสรา เตชะไพบูลย์ (เธอเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบางลี่วิทยา) ครูแจ้ง คล้ายสีทอง (ไปรบกวนท่านบ่อยๆ)โอโรโน่ มาเจสติคยิม(เขาเป็นศิษย์เอกแต่มาเป็นแชมป์มวยไทย)แอ๊ด คาราบาว(เพราะร่วมแต่งเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณด้วยกัน คุณแอ๊ดแต่งทำนอง)