ความเห็น 1661646

ภาษาโคราช

นิสิต ยุวรัตน์
IP: xxx.26.25.118
เขียนเมื่อ 

บ่ายวันนี่ฉันจิไป๋ช่วยงาน บวชพี่ชายสาวสุมาลี บ้านขามสะแกแสง ต๋อนบ่ายจิขึ่นม่าไปแห่ช่างดา จิเอ๋าไอ้ดู่ไป๋มันไม่กลํวช่างด็อก บั๊ดแต่ว่าไอ้หมอกมันพะย่ด ตื่นช่างวิ่งตะเหลิดท่ง มันเคยกะเต้ดฉันต๊กแล่วดีดซ่ำ เกือบต๋ายมาแล่วฉันเค็ด วันนั่นอ๋ายสาวแท่ะๆ ว่าจิขะโหยกไอ้ดู่ไป๋ชิ่ดๆช่าง ก๊ะว่าจิส่งดอกไม่ให่สาวที่นั่งบนหลังปะคั่บ(หวังถูกมือสาวดาน่ะแล่ะ) ต๋อนค่ำนั่ดสาว"ลี"ว่าป๊ะกั๋นหน่าโรงอีเก๋วัดบ้านขาม อีเก๋วันนี่"คณะตะค่อสามัคคี"ต.ด่านจาก โนนไทย เขาว่าเหล่นดี๋แท่ๆ หัวเร่าะท่องคดท่องแข็งโม้ดคืน "ตาเทา"แกจะลกไมมีใครสู่แกได้ด๊อก อีเก๋ในเมืองก็สู่ไม่ได้ ก๊ะว่าจิไป๋ผูกม่าไว่บ้าน"ไอ้นอมเกล๋อกั๋น" มันเรียนอยู่ จปร. มันกั๊บมาบ้าน จิไปตอกสาโทกั๊บมันจั๊กหน่อย นานแล่วไม่ป๊ะกั๋นกั๊บไอ้เกล๋อ"นอม" รู่ข่าวว่ามันมาชอบครูบ้านขาม ชื่อครู"น่อย"เขาลือกันทั่วกิ่งขามสะแกแสง ว่าครูแกสวยจั๊กวายนอ? แกเกิดที่บ้านตะพาน ขามเถ่านี่แล่ะ จิไป๋แอบดู๋แฟนมันดา ต๋อนแกเรียนเขาก็ลือว่า"สวยหนึ่งในศรีธานี"ดอกเด..... ป๊ะเออ...? สาว"ลี"จิสู่ได้ไหมนอ? อยากเห็นแฟนมันแท่ะๆ จิได้รู่จั๊กกั๋นไว่ (***บ้านขามเมื่อ 40 กว่าปี๋มาแล่ว*** พบกันใหม่ครับ ขอบคุณ)