ความเห็น 1064032

ภาษาโคราช

กลางเก่ากลางใหม่
IP: xxx.151.46.130
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นคนโคราชเข้ามาในเวบนี้โดยบังเอิญ (ทาง Google) อยากจะแสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาษาโคราชด้วยคน ภาษาโคราช (ที่จริงไม่ใช่เฉพาะภาษาแต่รวมไปถึงวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การกิน การแต่งกาย ฯลฯ) เป็นวัฒนธรรมย่อยในภาคอีสาน ที่ส่วนใหญ่คนภาคอื่นไม่รู้ว่ามีวัฒนธรรมนี้อยู่ โดยคนทั่ไปมักจะเข้าใจว่าเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในภาคอีสานก็ต้องเป็นคนไทยอีสาน (ไทยลาว) แต่ที่จริงวัฒนธรรมโคราชเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ "คนโคราช" หรือบางทีถูกเรียกว่า "คนไทยเบิ้ง"/"ไทยเดิ้ง" ไม่ใช่กลุ่มคนที่มีอยู่แต่เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น แต่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และจังหวัดอื่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับนครราชสีมาด้วย และในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาก็ไม่ใช่จะเป็นคนไทยเบิ้ง/ไทยเดิ้งทั้งหมด เพราะมีอยู่หลายอำเภอที่เป็นคนไทยลาว เช่น บัวใหญ่ ประทาย ห้วยแถลง สูงเนิน สีคิ้ว ปักธงชัย ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากการแบ่งเขตการปกครองไม่ได้เอาวัฒนธรรมมาเป็นเส้นแบ่งเขต ซึ่งก็มีลักษณะเดียวกับคนภาคตะวันออกที่เป็นคนไทยลายอยู่จำนวนมาก เช่น สระแก้ว ปราจีนบุรี หรือแม้แต่นครนายก (ในขั้นต้นนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อน ไว้มีโอกาสหน้าจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่)