ความเห็น 1066766

ภาษาโคราช

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ และสวัสดีปีใหม่ คุณกลางเก่ากลางใหม่

ท่านให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ลึกดีและมีประโยชน์มาก ครับ