ความเห็น 1288833

ภาษาโคราช

ฅนโคราช
IP: xxx.128.134.237
เขียนเมื่อ 

" ไอ่ผมก่อเป๋นคนโคราช ผมก่อมีรู่คือกั๋น ทำไมคนโคราชสมัยหนิชอบพูดดั๊ดกล๊าง ภาษาโคราชออกจิฟังเสนาะหูดี๋ ก่อมิพูดกั๋น พ่อแม่สมัยหนิก่อมิรู้จั๊กสอนให่ลูกให่หลานพูดโคราชเดิ้ง ฮัดให่แต่พูดกล๊างอยู่หนั่นแหละ อี๊กจั๊กหน่อยวัฒนธรรมก่อจิหายไป๋มด ปานหนั่นพากั๋นเห่อของเกาหลงเกาหลี ภาษาบ้านเอ๋งดีดี๋ มีรู่จักอนุหรักไว่ ฮึ้ย ถ้าแก่อยากฟังภาษาโคราชจริงจริ๊ง ลองมาเที่ยวผิมายดู๋ถั๊ว ชาวบ้านแถวหนิเค้าพูดแต่โคราชทั้งนั่นแหละ ผมพาเพื่อนไป๋ยังชอบฟังภาษาโคราช บอกว่าสนุ๊กดี๋ ฟังรื่นหูดี๋ ขนาดฟังเค้าด่ากั๊นยังหัวได่อยู่ แถวๆสีด๋าก่อพูดโคราชคือกั๋น หนั่นแหละบ้านเกิดพ่อใหญ่กำปั่นเลย ยังไงก่อชขอเชิญชวนมาเที่ยวโคราชกั๋น เห็นรัฐบาลเค้าบอกว่า ให่เท่ียวเมืองไทยเศรษฐกิ๊จจีได้คึกคั๊ก เด้อ "