ความเห็น 1661811

ภาษาโคราช

นิสิต ยุวรัตน์
IP: xxx.53.71.105
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตท่าน จขบ.เดอครับ

ภาษาโคราชที่ผมพูด/ฟัง เมื่อ ๕๐ กว่าปีมาแล้ว

1. เฮยไอ้เกล๋อวันนี่รถแหน่นเจ่น เราเลยห่อยรถมาหาแกเด่

2. รถมันแหน่น เลยซื่อเข่าโพดแห่นตลอดทาง

3. เออไป๋ขึ่นหว่าต้นใหญ่นั่นเดอ มีแต่ลูกโมงๆ

4. งวดนี่แกซื่อเบ๋อร์เลขไอ๋ ฉันฝันว่า จนส. ตี๋ไหงดี๋เหล่า (๗๑๓)

5. เบ๋อร์ออกไอ๋? ออก จู๋นหนึ่งสูญ (๐๑๐)....กูว่าแล่ว จั๊บนมสาว มันก็ จู๋นหนึ่งสูญ ฝันดี๋เก่น(เจ่น)แต่ตี๋ไม่ดี๋เอ๋ง..เฮ้อ..