ความเห็น 1661545

ภาษาโคราช

นิสิต ยุวรัตน์
IP: xxx.26.25.118
เขียนเมื่อ 

แกเคยขึ่นช่างข่ามท่งไป๋กิ๊นลาบห่านไหมเหล่า?