การผลัดกันเขียน เวียนกันอ่าน และต่อยอดแบ่งปันความรู้ ความคิดผ่าน Blog ที่ GotoKnow ให้คุณค่าอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่ใจมวลสมาชิกอยู่แล้ว  แต่ยังมีเรื่องที่พิเศษๆ และเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด ก็หลายเรื่องครับ  เชื่อว่าหลายท่านคงมีประสบการณ์ทำนองดังกล่าวกันบ้าง ไม่มากก็น้อย
   สำหรับผมนั้น มีเรื่องพิเศษที่น่าสนใจและรู้สึกขอบคุณระบบ Blog ที่นี่มากยิ่งขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง

   เรื่องแรกเริ่มจากบันทึกเรื่อง ฟ้า กับ เหว ที่กรมการขนส่งทางบก   นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของเรื่องเข้ามาบอกกล่าวผ่าน e-mail และนำไปสู่บันทึกเรื่อง หนึ่งความสุข ที่ Gotoknow ให้ผม ในวันสุดท้ายของปี 49

   เรื่องที่สองคือ การที่ครูในดวงใจ  ครูผู้ลิขิตชีวิตผม ได้อ่านข้อเขียนที่ผมเขียนถึงท่านผ่าน Blog จากบันทึกชื่อ ครูสุวรรณ "ครูผู้ลิขิตชีวิตผม"  แล้วยังมีผลสืบเนื่องให้ได้รู้จักบุตรชายของครู ผู้เข้ามาเสริมความรู้ แจ้งข่าวคราวจนเราต้องหลั่งน้ำตาด้วยความอิ่มใจ ตามบันทึกเรื่อง เช้านี้ตื่นมา .. หลั่งน้ำตา เขียนบันทึกนี้ !  และสืบเนื่องไปเป็นบันทึกชื่อ  อีกแง่มุมหนึ่งที่ผมซาบซึ้ง ในคุณค่าและพลังของ GotoKnow !

    วันนี้มาอีกเรื่องแล้วครับ  ... มีผู้ส่ง e-mail  มาถึงผม ติดต่อจะขอให้ไปบรรยายให้พนักงานในองค์กรฟัง  แต่แทนที่จะเป็นเรื่อง การสร้างสรรค์ หรือการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลับกลายเป็นว่าให้ไปพูดเรื่องธรรมะประยุกต์  ดังรายละเอียดที่ได้ตัดชื่อบุคคลและองค์กรออกแล้ว  ดังนี้ ..

ชื่อ : ----------
อีเมล์ : ----- .com
ชื่อเรื่อง : เชิญเป็นวิทยากร

เนื้อความ :
เรียน อาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันเป็นพนักงานในแผนกฝึกอบรมค่ะ อยากจะสอบถามอาจารย์ว่า หากดิฉันสนใจที่จะเรียนเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ "ธรรมะเพื่อใช้ในการทำงาน" หรือ "ข้อคิดในการดำเนินชีวิต" ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ฟัง ในช่วงวันเสาร์ตั้งแต่ 9.00-12.00 น. (ประมาณเดือน มิ.ย.)ไม่ทราบว่าอาจารย์คิดค่าวิทยากรอย่างไรค่ะ รบกวนอาจารย์แจ้งให้ทราบด้วยค่ะ เนื่องจากจะต้อง!นำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติค่ะ

  ขอขอบคุณ

(ขอโทษค่ะที่ไม่ได้โทรติดต่อด้วยตนเอง)

ด้วยความเคารพอย่างสูง

        ชื่อ ..................
...............................................

        ผมตอบไปว่า ....

สวัสดีครับคุณ ........

   ขอบคุณครับที่ติดต่อเพื่อให้โอกาสผมทำงานที่เป็นประโยชน์ คิดว่าคงรู้จักผมผ่าน Blog ที่ GotoKnow ใช่มั้ยครับ
   นอกจากงานสอนและฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาแล้ว  ผมก็รับงานพิเศษที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกัน ทั้งที่เป็นงานช่วยฟรีและงานที่เขามีค่าตอบแทนให้  ปกติก็ไม่เคยเรียกร้องหรือกำหนดราคาค่าวิทยากรครับ  มักไปด้วยใจเป็นสำคัญ  คือใจที่อยากพบผู้คนและชวนคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อเป้าหมายหลักคือให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ด้วยความสุข  ด้วยสติปัญญา  และดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเหมาะ พอเพียง  มีทุกข์น้อย  ภูมิใจในศักดิ์ศรีของตน ฯลฯ
   เบื้องต้นนี้ก็ขอเรียนว่า ไม่น่าจะมีอะไรขัดข้องครับ  เพียงแต่ขอให้ผมได้มีข้อมูล รายละเอียดว่า องค์กรชื่ออะไร  ตั้งอยู่ที่ไหน กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จำนวนเท่าไร มีพื้นฐานอย่างไร  และที่สำคัญคือ เป้าหมายของการฟังบรรยายหรือเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีอะไรบ้าง  ตลอดจน ปัญหาที่องค์กรประสบอยู่คืออะไร ฯลฯ  อยากให้ลองส่งข้อมูลให้ดูก็จะดีมากครับ
 
สวัสดีครับ
 
  พินิจ.
.............................................

      แล้ววันนี้ผมก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาว่า ..............


เรียน อาจารย์พินิจ
     ขอบคุณค่ะที่อาจารย์ให้ความกรุณากับทางบริษัทฯ ก่อนอื่นขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้อาจารย์ทราบว่า ทางบริษัท ............ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนน ......... เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และให้บริการด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านการฝึกอบรม ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
     พนักงานของบริษัทฯ มีทั้งหมดประมาณ 40 คน ส่วนใหญ่จะมีอายุ โดยเฉลี่ยประมาณ 23-28 ปี เว้นแต่ระดับผู้จัดการแผนก ซึ่งถือว่าอายุน้อย ไม่มีประสบการณ์ชีวิตและยังต้องเพิ่มเติมในส่วนของแนวคิดให้เขานำไปพิจารณาประกอบการทำงานและการใช้ชีวิต
     ปกติแล้วทางบริษัทฯ จะมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกวันเสาร์อยู่แล้ว โดยให้ทางพนักงานหมุนเวียนขึ้นมาบรรยายในหัวข้อที่ตนถนัดหรือเลือกมา
    สำหรับเป้าประสงค์ที่เรียนเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรก็เนื่องจากต้องการสร้างทัศนคติที่ดีทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงาน รวมทั้งให้พนักงานสามารถทำงานอยู่ในองค์กรนี้ได้อย่างมีความสุข เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและลดความต้องการที่จะลาออกค่ะ
    อย่างไรก็ตามหากใกล้วันที่จะเรียนเชิญอาจารย์มาบรรยาย ดิฉันจะติดต่อไปเพื่อคุยรายละเอียดอีกครั้งค่ะ

     ขอบคุณค่ะ
         ชื่อ ..................

HR Officer
Mobile Tel.   ..............
E-mail :   ......... .com

..........................................

        ผมว่า GotoKnow นี่แหละชักนำให้ผม (อาจ) มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ แปลก ใหม่และผมรู้สึกชอบเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งแล้วครับ  นึกอีกทีถ้าผมมุ่งเขียนบันทึกในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพของผมโดยตรง  ไม่ปล่อยตามสบาย  ตามที่ใจสั่งมา  ผมว่าไม่มีทางจะเกิดเหตุการณ์นี้เป็นแน่ครับ

    สุดท้าย ใครผ่านมาอยากช่วยคิด ว่าจะจัดการ ดำเนินการอย่างไรก็จะเป็นพระคุณครับ  ผมคิดไว้บ้างแล้ว  แต่ไม่เชื่อว่าจะสมบูรณ์หรือดีที่สุดครับ