นี่ก็เหตุเกิดจาก GotoKnow อีกแล้ว .. ครับท่าน !

Handy
ผมว่า GotoKnow นี่แหละชักนำให้ผม (อาจ) มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ แปลก ใหม่และผมรู้สึกชอบเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งแล้วครับ

   การผลัดกันเขียน เวียนกันอ่าน และต่อยอดแบ่งปันความรู้ ความคิดผ่าน Blog ที่ GotoKnow ให้คุณค่าอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่ใจมวลสมาชิกอยู่แล้ว  แต่ยังมีเรื่องที่พิเศษๆ และเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด ก็หลายเรื่องครับ  เชื่อว่าหลายท่านคงมีประสบการณ์ทำนองดังกล่าวกันบ้าง ไม่มากก็น้อย
   สำหรับผมนั้น มีเรื่องพิเศษที่น่าสนใจและรู้สึกขอบคุณระบบ Blog ที่นี่มากยิ่งขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง

   เรื่องแรกเริ่มจากบันทึกเรื่อง ฟ้า กับ เหว ที่กรมการขนส่งทางบก   นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของเรื่องเข้ามาบอกกล่าวผ่าน e-mail และนำไปสู่บันทึกเรื่อง หนึ่งความสุข ที่ Gotoknow ให้ผม ในวันสุดท้ายของปี 49

   เรื่องที่สองคือ การที่ครูในดวงใจ  ครูผู้ลิขิตชีวิตผม ได้อ่านข้อเขียนที่ผมเขียนถึงท่านผ่าน Blog จากบันทึกชื่อ ครูสุวรรณ "ครูผู้ลิขิตชีวิตผม"  แล้วยังมีผลสืบเนื่องให้ได้รู้จักบุตรชายของครู ผู้เข้ามาเสริมความรู้ แจ้งข่าวคราวจนเราต้องหลั่งน้ำตาด้วยความอิ่มใจ ตามบันทึกเรื่อง เช้านี้ตื่นมา .. หลั่งน้ำตา เขียนบันทึกนี้ !  และสืบเนื่องไปเป็นบันทึกชื่อ  อีกแง่มุมหนึ่งที่ผมซาบซึ้ง ในคุณค่าและพลังของ GotoKnow !

    วันนี้มาอีกเรื่องแล้วครับ  ... มีผู้ส่ง e-mail  มาถึงผม ติดต่อจะขอให้ไปบรรยายให้พนักงานในองค์กรฟัง  แต่แทนที่จะเป็นเรื่อง การสร้างสรรค์ หรือการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลับกลายเป็นว่าให้ไปพูดเรื่องธรรมะประยุกต์  ดังรายละเอียดที่ได้ตัดชื่อบุคคลและองค์กรออกแล้ว  ดังนี้ ..

ชื่อ : ----------
อีเมล์ : ----- .com
ชื่อเรื่อง : เชิญเป็นวิทยากร

เนื้อความ :
เรียน อาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันเป็นพนักงานในแผนกฝึกอบรมค่ะ อยากจะสอบถามอาจารย์ว่า หากดิฉันสนใจที่จะเรียนเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ "ธรรมะเพื่อใช้ในการทำงาน" หรือ "ข้อคิดในการดำเนินชีวิต" ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ฟัง ในช่วงวันเสาร์ตั้งแต่ 9.00-12.00 น. (ประมาณเดือน มิ.ย.)ไม่ทราบว่าอาจารย์คิดค่าวิทยากรอย่างไรค่ะ รบกวนอาจารย์แจ้งให้ทราบด้วยค่ะ เนื่องจากจะต้อง!นำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติค่ะ

  ขอขอบคุณ

(ขอโทษค่ะที่ไม่ได้โทรติดต่อด้วยตนเอง)

ด้วยความเคารพอย่างสูง

        ชื่อ ..................
...............................................

        ผมตอบไปว่า ....

สวัสดีครับคุณ ........

   ขอบคุณครับที่ติดต่อเพื่อให้โอกาสผมทำงานที่เป็นประโยชน์ คิดว่าคงรู้จักผมผ่าน Blog ที่ GotoKnow ใช่มั้ยครับ
   นอกจากงานสอนและฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาแล้ว  ผมก็รับงานพิเศษที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกัน ทั้งที่เป็นงานช่วยฟรีและงานที่เขามีค่าตอบแทนให้  ปกติก็ไม่เคยเรียกร้องหรือกำหนดราคาค่าวิทยากรครับ  มักไปด้วยใจเป็นสำคัญ  คือใจที่อยากพบผู้คนและชวนคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อเป้าหมายหลักคือให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ด้วยความสุข  ด้วยสติปัญญา  และดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเหมาะ พอเพียง  มีทุกข์น้อย  ภูมิใจในศักดิ์ศรีของตน ฯลฯ
   เบื้องต้นนี้ก็ขอเรียนว่า ไม่น่าจะมีอะไรขัดข้องครับ  เพียงแต่ขอให้ผมได้มีข้อมูล รายละเอียดว่า องค์กรชื่ออะไร  ตั้งอยู่ที่ไหน กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จำนวนเท่าไร มีพื้นฐานอย่างไร  และที่สำคัญคือ เป้าหมายของการฟังบรรยายหรือเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีอะไรบ้าง  ตลอดจน ปัญหาที่องค์กรประสบอยู่คืออะไร ฯลฯ  อยากให้ลองส่งข้อมูลให้ดูก็จะดีมากครับ
 
สวัสดีครับ
 
  พินิจ.
.............................................

      แล้ววันนี้ผมก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาว่า ..............

To: Pinit P. ([email protected])
Subject: RE: [gotoknow.org] เชิญเป็นวิทยากร

เรียน อาจารย์พินิจ
     ขอบคุณค่ะที่อาจารย์ให้ความกรุณากับทางบริษัทฯ ก่อนอื่นขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้อาจารย์ทราบว่า ทางบริษัท ............ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนน ......... เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และให้บริการด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านการฝึกอบรม ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
     พนักงานของบริษัทฯ มีทั้งหมดประมาณ 40 คน ส่วนใหญ่จะมีอายุ โดยเฉลี่ยประมาณ 23-28 ปี เว้นแต่ระดับผู้จัดการแผนก ซึ่งถือว่าอายุน้อย ไม่มีประสบการณ์ชีวิตและยังต้องเพิ่มเติมในส่วนของแนวคิดให้เขานำไปพิจารณาประกอบการทำงานและการใช้ชีวิต
     ปกติแล้วทางบริษัทฯ จะมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกวันเสาร์อยู่แล้ว โดยให้ทางพนักงานหมุนเวียนขึ้นมาบรรยายในหัวข้อที่ตนถนัดหรือเลือกมา
    สำหรับเป้าประสงค์ที่เรียนเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรก็เนื่องจากต้องการสร้างทัศนคติที่ดีทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงาน รวมทั้งให้พนักงานสามารถทำงานอยู่ในองค์กรนี้ได้อย่างมีความสุข เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและลดความต้องการที่จะลาออกค่ะ
    อย่างไรก็ตามหากใกล้วันที่จะเรียนเชิญอาจารย์มาบรรยาย ดิฉันจะติดต่อไปเพื่อคุยรายละเอียดอีกครั้งค่ะ

     ขอบคุณค่ะ
         ชื่อ ..................

HR Officer
Mobile Tel.   ..............
E-mail :   ......... .com

..........................................

        ผมว่า GotoKnow นี่แหละชักนำให้ผม (อาจ) มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ แปลก ใหม่และผมรู้สึกชอบเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งแล้วครับ  นึกอีกทีถ้าผมมุ่งเขียนบันทึกในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพของผมโดยตรง  ไม่ปล่อยตามสบาย  ตามที่ใจสั่งมา  ผมว่าไม่มีทางจะเกิดเหตุการณ์นี้เป็นแน่ครับ

    สุดท้าย ใครผ่านมาอยากช่วยคิด ว่าจะจัดการ ดำเนินการอย่างไรก็จะเป็นพระคุณครับ  ผมคิดไว้บ้างแล้ว  แต่ไม่เชื่อว่าจะสมบูรณ์หรือดีที่สุดครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลานปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมะ#วิทยากร#บรรยาย

หมายเลขบันทึก: 83019, เขียน: 10 Mar 2007 @ 14:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

ใช่ครับ เมื่อก่อนก็ไม่เคยเข้า มาดู มาชม หรือแม้แต่รู้จัก

แต่ตอนทำให้รู้ว่า ยังมีความรู้อีกมากที่ผมยังไม่รู้ครับ

เขียนเมื่อ 
ดีครับ พี่Handy สื่อสร้างสรรค์ รวมพลังชาว G2K ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู่คู่ "คุณธรรม" ไม่ใช่ "ให้คุณทำ แต่ฝ่ายเดียว"
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน JJ ครับ
   เชื่อว่าคงสื่อมาจากต่างประเทศที่คนไทยรู้จักน้อย เพราะเห็นเป็น หญ้าปากคอก .. คงมีอะไรดีๆมาแบ่งปันเพื่อนร่วมสังคม ร่วมอุดมการณ์ ต่อไปหลายๆตอนนะครับ จะตามอ่านเสริมความรู้ด้วยอีกคน.

เรียนท่าน อ.พินิจ

         นับว่าดิฉันโชคดีที่ได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ และยังได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งด้วย  บอกตามตรงว่าดิฉันรู้สึกนึกชื่นชมอาจารย์ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้าฟังอาจารย์อบรมที่จันทรเกษม และนั่นทำให้ดิฉันได้รู้จัก gotoknow โลกกว้างทางปัญญา และ              ลานปัญญาที่มีคุณค่าทุกๆเรื่อง ตั้งแต่เรื่องธรรมะ ไปจนถึงเรื่อง  IT

 

เขียนเมื่อ 

อาจารย์พินิจครับ...

ผมไปเป็นวิทยากรที่ไหน...ก็โฆษณาให้ GOTOKNOW ไปทุกที่...

 

บางคนเข้ามาอาจขอให้อาจารย์ไปเป็นวิทยากรให้...อิอิ

 

กุศลครั้งนี้อาจทำให้ มีคนสนใจให้ผมไปทำเรื่องแปลก ๆ...อย่างอาจารย์บ้าง....555

 

 

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตอ่าน แล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขคนเดียวครับ มันอบอุ่นยังไงบอกไม่ถูกครับ

เขียนเมื่อ 

ขออภัยครับ
    เข้ามาอ่านความเห็นของท่านหลายครั้ง และรอๆอยู่ว่าจะมีใครมาอีกมั้ย จนมีงานต้องไปประชุม ตจว. เสีย 3 วัน กลับมาจึงเข้ามาตอบ แสดงความขอบคุณ  ช้าไปหน่อย คงไม่ว่ากันนะครับ

  • อ. วลัยพร กนกแก้ว .. ขอบคุณครับ และเขินด้วย โดยเฉพาะเมื่อสหายชื่อ นายขำ  เข้ามาอ่าน .. ผมกลัวท่านจะแซวเอาน่ะ
  • นายขำ .. ขอบคุณครับ .. ที่ว่า อาจ มีคนสนใจให้ผมไปทำเรื่องแปลก ๆ ขอให้สำเร็จตามที่หวังนะครับ .. ได้ทำเรื่องแปลกๆออกไปจากที่เคยทำนี่  ตื่นเต้นนะครับ .. ไม่เชื่อลองดู เรื่องอะไรก็ได้ใกล้ๆตัว แต่อย่าลืมบอกผู้เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาครับ
ตะวัน (เอี่ยม) เกียรติบุญญาฤทธิ์
IP: xxx.113.61.228
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่พินีจ

             ไม่นึกว่าจะได้เจอพี่ ดีใจมากที่ได้เจอพี่ที่งานศพพ่อตาพี่ชัยรัตน์ บ้านไฝ่ โลกนี้กลมจริงนะ  เคยร่วมสถาบันเดียวกันเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน  แล้วก็ได้พบกันนานปีครั้ง แต่พบกันทีไรก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่และมีสาระเสมอ วันหลังจะเขียนกลอนมาให้อ่านนะครับ