ผมได้รับข้อเสนอแนะจากเพื่อนชาว "บล็อก" สามท่านด้วยกันว่า ที่ผมนำเรื่องราวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมาเผยแพร่นั่น อาจจะกระทบความรู้สึกของคนในพื้นที่ได้

โดยเจตนาจริง ๆ ของการนำเสนอเรื่องราวนี้  ก็เพราะ จ.ปัตตานี กำลังจัดงานสมโภชเจ้าแม่อยู่พอดี  และเป็นงานใหญ่ที่มีการโมษณาไปทั่วประเทศ  ดังนั้นก็เลยอยากให้เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวบล็อก ได้รู้จักเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในความเชื่อของคนที่นับถือ

เมื่อมีผู้เสนอแนะมา ผมก็เลยต้องกลับไปดู บันทึกเรื่องนี้อีกครั้งว่ามีอะไรที่เขียนไม่เหมาะสมบ้าง  ซึ่งก็พบว่ามีภาษาบางจุดที่สื่อไม่ค่อยดี  อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงได้  ก็เลยต้องแก้ไข

ความจริงในเรื่องความเชื่อนี้  สมาชิกเราเสนอว่าไม่ควรนำมาลงใน "บล็อก"  เพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้  ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่น่ารับฟัง 

ผมจึงอย่างเสนอประเด็นให้เพื่อนชาว "บล็อก" ได้ร่วมกันแสดงทัศนะว่า ในเรื่องความเชื่อ ศาสนา และประเด็นทางการเมือง ว่า

  • สมาชิกเราสามารถกล่าวถึงได้เหรือไม่
  • ถ้าได้  มีขอบเขตขนาดไหน
  • ถ้าไม่ได้  เป็นเพราะสาเหตุใด

ขอบพระคุณครับ

ปล.พรุ่งนี้เย็น ๆ จะลบบันทึก เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว   ที่กล่าวถึงครับ  วันนี้ขอไว้ก่อนเพราะได้อ้างถึงในบันทึกนี้  เผื่อมีเพื่อนชาว G2K ต้องการตรวจสอบ