ชมรมใหม่

  ติดต่อ

  เกี่ยวกับ ICT, การเกษตร, ชาวบ้าน  

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ต้องขอขอบคุณท่านคณบดี (รศ. ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล http://www.agri.ubu.ac.th/executive_board.php) และท่านที่ปรึกษา (รศ.ดร.ณรงค์ หุตานุวัตร http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?username=narongh)  ที่ให้การสนับสนุน ผศ. ดร. มานัส ลอศิริกุล และคุณประสิทธิ์ กาญจนา จัดการประชุมสัมนาวิชาการ "แบบจำลองระบบเกษตรและเกษตรยั่งยืน"

มีผู้นำเสนอรวม ๕ ท่าน

๑. รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช

๒. อ.วินัย ศรวัต

๓. ดร. สมชาย บุญประดับ

๔. ว่าที่ ดร. นิตยา ผกามาศ 

๕. ดร. วิเชียร เกิดสุข

รายละเอียดของเอกสารการประชุมติดตามได้ที่เว็บ http://www.agri.ubu.ac.th

ประเด็นสำคัญได้แก่การหารือและมีข้อตกลงร่วมในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้แก่ การจัดตั้ง "ชมรมใหม่" ชื่อว่า

"ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางเกษตรและพัฒนาชนบท"

วิสัยทัศน์ของชมรม

"ขยายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความยั่งยืนของระบบเกษตรและเกื้อหนุนการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต"

 ----------------------------------------------------------

อรรถชัย, เชียงใหม่


 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีวิจัยของคนธรรมดา

หมายเลขบันทึก: 82744, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-26 22:42:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แบบจำลองระบบ#เกษตรยั่งยืน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)