ผู้เขียนได้รับเกียรติจากคุณเบิร์ด Trick tag มา เลยตอบสนอง แบบเขินๆเหมือนเดิมครับ  ผู้เขียนมีโอกาสดีที่ลักษณะงานเป็นแบบเอกชนที่เปลี่ยนงานบ่อย 2-5 ปีก็เปลี่ยนงาน จึงมีโอกาสพบปะกับบรรยากาศใหม่ๆของสำนักงาน เพื่อนร่วมงาน ชาวบ้าน และความรู้ใหม่ๆเสมอ จึงมีโอกาสทั้งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานให้ผู้อื่น โดยเฉพาะน้องใหม่และเพื่อนร่วมงาน ต่อไปนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของ Trick ของผมครับ

 

1.       แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยก้าวไปเผชิญหน้า (Conflict confrontation): การทำงานมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทั้งส่วนตัวและหน้าที่การงานความรับผิดชอบ อย่าปล่อยอึมครึม ก้าวเข้าสู่การแก้ปัญหาโดยการเผชิญหน้าทันที แล้วใช้การเปิดอกคุยตรงไปตรงมา ปรับหากัน ในกรณีขัดแย้งกับผู้ใหญ่กว่าเราต้องแสดงความนอบน้อมตามมารยาทสังคมไทย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจทำงาน ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยขอรับคำแนะนำจากท่าน หรือ ขอทราบเหตุผลมากขึ้นจากที่เคยได้รับ ความนอบน้อม ถ่อมตน และการแสดงออกถึงความตั้งใจแก้ไข รับฟังอย่างมีเหตุผล เป็นน้ำเย็นสยบความรุ่มร้อน ในกรณีกับชาวบ้าน ใช้แสดงความจริงใจ และเปิดเผยอย่างที่สุดต่อคู่กรณี และตรงไปตรงมา ตามเงื่อนไขของหน่วยงาน

2.       การเขียนบันทึกประจำ (Memo writing): คนไทยมี่ชอบทำบันทึก โดยเฉพาะเรื่องงาน ใช้ความจำเอา หรือบันทึกก็แค่หัวข้อเรื่องเฉยๆ ขาดสาระสำคัญ แต่ภารกิจผู้เขียนบังคับจะต้องทำรายงานการปฏิบัติงาน ความจำเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องทำบันทึก โดยเฉพาะทุกครั้งที่ออกปฏิบัติการสนาม แล้วเก็บสะสมไว้ เมื่อสิ้นเดือน หรือไตรมาสก็สามารถนำข้อมูลมาประมวลเขียนรายงานได้ครบถ้วน มิเช่นนั้นมานั่งนึกย้อนหลังซึ่งจะได้รายละเอียดไม่ครบ เพราะลืมไปแล้ว วิธีการเขียนบันทึกก็สรุปสาระสั้นๆ ตามหลักทั่วไปที่เรารู้ๆกันดี คือ ใคร ทำอะไร ทำไม ที่ไหน เมื่อไหร่ กับใคร ผลเป็นอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

3.       การถ่ายรูป (Photo taking): ประกอบกับ Trick ข้อ 2 ควรจะมีกล้อง Digital ถ่ายรูปบันทึกงานที่ทำ เพื่อยืนยันกระบวนการทำงาน ผลการทำงาน และอารมณ์ความรู้สึกของผู้ร่วมงาน การบันทึกด้วยรูปจะช่วยอธิบายเรื่องราวต่างๆได้มาก เพิ่มเติมจากบันทึกประจำวัน (Memo) ที่ทำอยู่ การถ่ายรูปควรมีหลักในการถ่ายรูปด้วย มิใช่เพียงมีรูป ควรมีศิลปะการถ่าย ให้ได้รูปที่บอกเรื่องราว บอกสถานการณ์ เหตุการณ์ อารมณ์ความรู้สึกของงานนั้นๆอย่างครบถ้วน มีองค์ประกอบรูปที่สวยงามด้วย รูปที่ถ่ายด้วยกล้อง digital สะดวกที่เราสามารถจัดระบบรูปในคอมพิวเตอร์ได้ คือ

1)           ครั้งแรกสุด คัดเลือกรูปให้เป็นหมวดหมู่ของเรื่องต่างๆที่เราถ่ายมา  เช่น หมวดฝึกอบรม หมวดแปลงสาธิต เป็นต้น

2)           ในแต่ละหมวดหมู่ของรูปที่จัดแล้วนั้น ก็คัดเลือกรูปที่ดีที่สุด ที่ Present ลักษณะงานที่ทำนั้นได้ดีออกมาตามจำนวนที่ต้องการ เช่นเอาเพียง 5 รูปเท่านั้น

3)           แล้วอาจจะตัดแต่งรูปที่คัดมานั้นให้เหมาะสมกับงานที่เราจะใช้ ที่ดีที่สุดเอาออกมาจากกลุ่มใหญ่  เช่น หากรูปที่ถ่ายมีขาคนโผล่มา ไม่สวย ก็สามารถ ใช้ program Photoshop ทำการ crop รูปเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้นได้ หรือหากจะเอารูปส่ง mail ก็อาจจะ ลดหน่วยความจำของรูปนั้นลงมาเพื่อสะดวกในการส่ง โดย ใช้ Photoshop กำหนดหน่วยความจำให้ต่ำที่สุด หากจะเอารูปไปทำ Presentation ก็อาจตกแต่งรูปตามต้องการใช้ก่อนได้ด้วย program ต่างๆที่มีอยู่มากมาย

4)           คนที่ละเอียดมากว่านั้นก็อาจจะทำบันทึกเล็กๆ สั้นๆของรูปนั้นๆใน Feature ของ program ต่างๆ ไม่ว่า ACD หรืออื่นๆที่เขามีไว้ให้ เผื่อกันลืม

4.       คิดตลอดเวลาว่าจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร (How to do it better): เราเห็นคนทำงานมามากมายหลายแบบหลายคนทำงานแบบขอให้จบๆไป ซึ่งเขาคิดว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่เราคิดว่าไม่เพียงพอ เราต้องคิดว่าจะทำให้ดีกว่าได้อย่างไร เป็นการสร้างนิสัยการคิดแบบพัฒนา สร้างสรรค์ ซึ่งความคิดที่คิดได้อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำก็เป็นไปได้ เพราะเงื่อนไขยังไม่มี หรือไม่เอื้ออำนวย แต่เป็นการคิดล่วงหน้า ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าวก่อนเสมอเพื่อสร้างความพร้อมในการเผชิญในวันข้างหน้า หากสามารถทำได้เลยก็ยิ่งดี เพราะเป็นการยกระดับ งานที่ทำ

5.       เรียนรู้ข้ามสาขา (Learning across career and culture): แต่ละสาขาวิชาชีพแต่ละวัฒนธรรมมีสิ่งที่ดีเด่น มีหลักการ มีความจริงที่เป็นองค์ประกอบชีวิตเรา ควรเรียนรู้เพื่อน้อมนำมาใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและผสมผสานประกอบเข้ากับวิชาชีพของเราได้ เพราะชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ด้วยเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่อยู่ได้ด้วยทุกสิ่ง แต่วิชาชีพและวัฒนธรรมของเรารู้เพียงบางส่วนเท่านั้น ยังขาดความรู้ที่จำเป็นอีกมากมาย จึงควรเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาชีพข้ามวัฒนธรรมด้วยเท่าที่โอกาสจะมีและไขว่คว้าเข้ามา ซึ่งเราเลือกได้ว่าสิ่งใดดีและเหมาะสมกับเรา

  Trick เหล่านี้ ไม่ได้ทำทุกอย่าง ทุกวันนะครับ ก็แล้วแต่โอกาสที่มี โดยเฉพาะช่วงที่เวลาเป็นของเรา ทำเล้ยยย ไม่ต้องรอ..