From Them to Us (๒)

UraiMan
สุดท้ายแล้วการแบ่งแยกของคนเราจนเกิดคำว่า Them และ Us นั้น สิ่งที่จะเอาชนะให้เกิดเป็นพวกเราได้ คือ มิตรภาพ และสัมพันธภาพที่เกิดมาจากความรู้สึกทางใจ เห็นอก เห็นใจ ซึ่งกันและกัน

             จากบันทึก From Them to Us (๑) ดิฉันได้เล่าหัวข้อแรก Implicit Bias ไปแล้ว บันทึกนี้ดิฉันจะเล่าอีก ๓ หัวข้อที่เหลือเลยนะค่ะ

             ๒. Closing The Hostile Divide   หัวข้อนี้เป็นการพูดถึง การแบ่งแยกของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมมนุษย์   แบ่งแยกผิวขาว - ผิวดำ, แบ่งแยกชนชาติ, แบ่งแยกศาสนา หรือ แบ่งแยกดินแดน เป็นต้น  การแบ่งแยกเป็นกลุ่มต่างๆ มีความรุนแรงซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วโลกตามข่าวต่างๆ  การแบ่งแยกดังกล่าวสังคมหรือคนหมู่มากเป็นผู้กำหนดให้แบ่งแยกโดยสมาชิกในกลุ่มถือปฏิบัติต่อกันมาเอง.... แต่หากคน ๒ กลุ่ม ได้รู้จัก สนิทสนม ใกล้ชิด จะเกิดความผูกพันทางด้านจิตใจเกิดเป็นมิตรภาพที่ยั้งยืนได้ โดยไม่ใส่ใจกับกฎเกณฑ์การแบ่งแยกที่สังคมขีดเส้นไว้ (ส่วนใหญ่แล้วมิตรภาพมักจะเริ่มในระดับปัจเจก)  เช่น  การเกิดมิตรภาพระหว่างคนผิวขาวและผิวดำ  คนอยู่ต่างเชื้อชาติสามารถเป็นเพื่อนกันได้ เป็นต้น

              ๓. The Jigsaw Solution  เป็นการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทที่รุนแรงของนักเรียนมัธยม ในโรงเรียนที่มีการแตกแยกเป็นกลุ่มๆ (กรณีตัวอย่างในอเมริกา) มีกลุ่มนักเรียนที่หลากหลายชนชาติ, หลายศาสนา, นักเรียนเก่า-นักเรียนใหม่  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือการแยกนักเรียนที่เป็นหัวโจกออกจากกลุ่มเพื่อไม่ให้เป็นตัวจุดชนวนการทะเลาะวิวาท       แต่มีวิธีการหนึ่งที่เป็นกลอุบายให้นักเรียนเหล่านั้นค่อยๆ สลายความโกรธและเกลียดกันได้ คือ "Jigsaw Classroom"

              วิธีการมีอยู่ว่า ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับ Jigsaw ขึ้นมากลุ่มละ ๑ ชิ้น ซึ่ง Jigsaw ทุกชิ้นล้วนมีความสำคัญในการนำไปสู่คำเฉลยว่าภาพใหญ่นั้นคืออะไร    สมาชิกในกลุ่มต้องทำความเข้าใจและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวเกี่ยวกับ Jigsaw ชิ้นนั้น   จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเชื่อมโยงเรื่องราว Jigsaw ของกลุ่มตนกับของกลุ่มอื่น  แล้วทุกกลุ่มต้องออกมานำเสนอ       โดยมีกติการะหว่างการนำเสนอว่า ผู้ฟังต้องฟังอย่างตั้งใจ ห้ามพูดแทรก ฟังให้จบ

              กลอุบายของ "Jigsaw Classroom" คือ ทำให้แต่ละกลุ่มที่ไม่ลงรอยกันได้ปฏิสัมพันธ์กัน ยอมฟังซึ่งกันและกัน เมื่อกิจกรรมนี้นักเรียนทำบ่อยๆ ขึ้นก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน สลายความแตกแยก เกิดมิตรภาพขึ้น

             ๔. Forgiving And Forgetting การยกโทษ ให้อภัย นั้นจะสัมฤทธิ์ผลเมื่อ

              - ผู้ให้อภัย ยกโทษให้ด้วยความจริงใจ ไม่ใช่ปากก็บอกว่าให้อภัย แต่การกระทำกลับตรงกันข้าม, แสดงความไม่ไว้วางใจในงานที่เค้าได้รับมอบหมาย, คำพูดที่แสดงออกยังคงพูดถึงความผิดเดิมๆ ที่ผ่านมา

             - ผู้ที่ได้รับการยกโทษ  ต้องสำนึกถึงความผิดของตนและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  ไม่ใช่ผู้อื่นให้อภัยแล้วตนเองยังทำผิดซ้ำๆ เหมือนเดิม

             สุดท้ายแล้วการแบ่งแยกของคนเราจนเกิดคำว่า Them และ Us นั้น  สิ่งที่จะเอาชนะให้เกิดเป็นพวกเราได้ คือ มิตรภาพ และสัมพันธภาพที่เกิดมาจากความรู้สึกทางใจ เห็นอก เห็นใจ ซึ่งกันและกัน                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UraiMan

คำสำคัญ (Tags)#social_intelligence

หมายเลขบันทึก: 82736, เขียน: 08 Mar 2007 @ 22:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)