การเรียนรู้และค้นหาความรู้ของผมอาจแตกต่างจากคนอื่นก็เป็นได้  เพราะผมมักจะไม่พยายามจำสิ่งที่เขาบอกที่ออกมาเป็นประเด็นชัดเจน  แต่ผมมักจะจับผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจับผิดเพื่อเอามาลงโทษแต่เพื่อให้ได้มาซึ่งเคล็ดวิชาที่ผมจะเอามาใช้  

          ส่วนมากในแต่ละครั้งที่ผมมีโอกาสเสวนา อบรมสัมมนา  ประชุม  ฟังวิทยากรบรรยาย   เนื้อหาที่เป็นเรื่องราวในกิจกรรมผมแค่จับเอาเพียงโครงร่าง  เพียงแค่ให้รู้ว่าคืออะไร  แต่สิ่งที่ผมสนใจเก็บเกี่ยวมากที่สุด  ก็คือเทคนิค วิธีคิด กระบวนการ  ภูมิปัญญา ของผู้ที่ดำเนินการกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งก็อาจที่เขาเรียกว่าความรู้ฝังลึกใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจ  หรือไหวพริบปฏิภาณของคนผู้นั้น 

         ในการสัมมนาที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดที่โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น กรุงเทพ ฯ  เป็นการรวมคนผู้มีประสบการณ์ถึง 300 คน ล้วนผ่านร้อนผ่านหนาวมานานในวงการส่งเสริมการเกษตร  ทุกคนมีประสบการณ์มากมาย  แต่ละคนเมื่อมีโอกาสพูดก็จะเริ่มเผยสิ่งที่ผมจับผิดออกมา ทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

         เชื่อแน่ว่าทุกคนมีดี  แต่กระบวนการการสกัดมารวมกันยังขาด ๆ เกิน ๆ อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ

         ใน 2 วันท้ายของการสัมมนาเหลือเฉพาะจังหวัดที่นำร่องกระบวนการ KM ตั้งแต่เช้าทุกคนนั่งล้อมวง KM แยกเป็นรายภาคโดยรวมจังหวัดในภาคไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผมชอบ ทุกคนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์   ได้มีโอกาสทบทวนกระบวนการที่เคยทำมา

          ตามโจทย์ที่กรม ฯ  กำหนดให้เป็นการบูรณาการ 3 โครงการใหญ่เข้าด้วยกัน ให้แต่ละกลุ่มภาคดำเนินการบูรณาการ  และนำเสนอตามที่ผมบอกแต่ต้นครับว่าผมไม่ดูเนื้อหา  แต่ผมชอบจับผิด และผมพบว่าความสามารถของแต่ละภาคนั้นมีคนเก่งอยู่ไม่น้อย  ผมพบเทคนิคอะไรหลาย ๆ อย่างในสังคมคนเกษตร  เพราะใช้เวลาไม่นานแต่ละกลุ่มภาคก็สามารถบูรณาการได้แล้ว  พร้อมเสร็จสรรพแนวทางในการจะดำเนินการ  และจะใช้ทรัพยากรจากเครื่องมือที่มีอยู่เดิมดำเนินการโครงการ  คือระบบส่งเสริมการเกษตร

        ในขณะที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ  ผมได้พบ "เทคนิควิธีคิด"  บางกลุ่มที่เผยออกมา   ซึ่งเสียดายในช่วงการนำเสนอ เทคนิคนี้บางกลุ่มไม่ได้เผยออกมา  แต่นี่ผมคิดว่าเป็นเคล็ดวิชาการที่มีคุณค่ายิ่งว่าตอนคิดการบูรณาการนั้นเขาคิดกันอย่างไร  เพราะเวลาผลออกมาก็วิ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  แต่เป็นคนละทางเท่านั้น ผมจึงมักจะเรียกวิธีการจับประเด็นของผมว่าเป็นการจับผิดครับ