นาย ณัทธร รักษ์สังข์


นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Username
nutthorn
สมาชิกเลขที่
5837
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
 • เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม 2507  ณ อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 • จบการศึกษาระดับประถม จากโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช
 • ระดับมัธยมศึกษา (ม.ศ.3)จากโรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • ระดับ ปวช.เกษตรกรรม จากวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง  อ.เมือง จ.ตรัง
 • ระดับ ปวส.เกษตรกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (เกษตรไสใหญ่) และเป็นมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  ในปัจจุบัน
 • ระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2532
 • ระดับปริญญาโท.(กำลังศึกษาอยู่ ณ มสธ.)
 • รับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรจุครั้งแรก ปี 2532  สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 2 และย้ายประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม รับผิดชอบงานเกษตรสัมพันธ์
 • ปี 2534 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา (ช่วยราชการงานเกษตรสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา)
 • ปี 2536 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ  ช่วยราชการงานแผนงานโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
 • ปี 2538 งานป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช, งานแผนงานโครงการ  ฝ่ายแผนงาน  สำนักงานเกษตรจังหวัด,  สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์, งานเกษตรสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช,  สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์, สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์  สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตามลำดับ
 • ช่วยราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร
 • วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรกระบวนการโครงการของรัฐ
 • วิทยากร กอ.รมน.จว.นศ.(หมู่บ้าน อพป.)

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2553  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา

ตั้งแต่ 9 มกราคม 2557 ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฏ์ธานี

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท