ค่าเสียโอกาส(Opportunity  Cost)

เป็นวิธีการคิดข้อดีข้อเสีย 

เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยที่ไม่เสียอะไรไป   

          ถ้าจะแปลอย่างเป็นทางการคือมูลค่าสูงสุดของทางเลือกที่เราได้สละทิ้งไป

          คราวนี้ลองมาดูถ้าคุณต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือก

ทางเลือกที่ 1  การทำงานเอกชน

ทางเลือกที่ 2  ทำธุรกิจส่วนตัว

ทางเลือกที่ 3  อาจารย์มหาวิทยาลัย/รับราชการ 

คุณจะเลือกอย่างไร 

โดยใช้เรื่องค่าเสียโอกาสมาอธิบาย 

อย่าลืมว่า.... 

เราควรเลือก...ทางเลือกที่เสียโอกาสน้อยที่สุด...

ท่านใดที่แวะเข้ามาอ่าน...เคยเจอเหตุการณ์ที่

ต้องเลือกอย่างนี้มั้ยคะ...แล้วคุณมีวิธีคิดอย่างไร

ก่อนที่จะตัดสินใจ  

สิ่งที่คุณเข้ามาแลกเปลี่ยนจะเป็นประโยชน์

กับน้องๆโรงเรียนบ้านเม็กดำ 

และผู้ที่กระหายต่อการเรียนรู้....มาบอกเล่าประสบการณ์

กันหน่อยนะคะ  

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ