(42)

 

แนวคิด เรื่อง  การรรู้เท่าทันการสื่อสาร 

Concept  of Communication Literacy


มุมมอง : การรู้เท่าทันการสื่อสาร คือ
การ ”ทำความเข้าใจ” กระบวนการและจุดมุ่งหมายที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารประเภทต่างๆอย่างลึกซึ้ง

นำไปสู่ ”ความเข้าใจ” กระบวนการและจุดมุ่งหมายที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารประเภทต่างๆอย่างลึกซึ้ง

เพื่อให้สามารถ "วางท่าที" ต่อการสื่อสารครั้งนั้นๆได้อย่างถูกต้อง

(ใจดิฉันคิดว่าคำว่า "วางท่าที" ยังเข้าใจยากและยากที่จะ "ติด" ในภาษาวิชาการนะคะ  ถ้าท่านใดจะกรุณาปรับแก้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ)

เน้นที่ : การรู้และเข้าใจ จุดมุ่งหมายแท้ๆที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารประเภทต่างๆ และการวางท่าทีความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง

หรือเน้นที่ :

 • การทำความเข้าใจ กระบวนการสร้างและการออกแบบสื่อสาร
 • และผลที่เกิดจากการสื่อสารครั้งนั้น

โดยการ   ถอดกระบวนการการสื่อสาร เพื่อทำความเข้าใจ

 • กระบวนการสื่อสาร รูปแบบต่างๆ
 • และจุดมุ่งหมาย ของการสื่อสาร

          อย่างอย่างลึกซึ้งและ รู้เท่าทัน

โดยให้รู้ถึง

 1. กลไกการเป็นผู้ผลิตสาร
 2. การประกอบสร้างสาร
 3. การออกแบบหรือเลือกช่องทางการสื่อสาร
 4. การเป็นผู้บริโภคสาร ในกระบวนการสื่อสารนั้น
 5. รวมถึงผลโดยตรง
 6. และผลสืบเนื่องอันเกิดจากการสื่อสารนั้น

 จากนั้นก็

 1. ทำความเข้าใจ
 2. และตีความจุดมุ่งหมาย เบื้องหลังกลไกการสื่อสารรูปแบบต่างๆ

                  ด้วยวิธีคิดชุดรู้เท่าทัน

        โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนรู้เท่าทันการสื่อสาร

( คำว่า วิธีคิด ชุดรู้เท่าทัน นี้  ดิฉันก็ออกจะจนปัญญาว่าจะนำเสนออย่างไรนะคะ  แต่เข้าใจว่าน่าจะมีอยู่แถวๆคำว่า  critical thinking และคำว่า Literacy  ประเภทต่างๆ  โดยเฉพาะ Media Literacy   ซึ่งนำเสนอขั้นตอนการรู้ทันสื่อไว้เป็นชุดแนวคิด  เพื่อบอกว่า หากท่านมองสื่อโดยแนวคิด หรือการตั้งคำถามเช่นนี้แล้วไซร้  ก็แปลว่าท่านเป็นผู้รู้เท่าทัน  ดังนี้เป็นต้น )

เหมือนเป็น โมเดล ซ้อนโมเดล คือโมเดลทฤษฎีการสื่อสาร ซ้อนกับ โมเดลการรู้เท่าทันการสื่อสาร นะคะ

เหตุที่ซ้อนกันเพื่อให้เห็นว่า   มีกลไก 2 ชุด  ชุดหนึ่งคือกลไกการสื่อสาร อีกชุดหนึ่งคือกลไกการรู้เท่าทัน(กลไกของ**)การสื่อสาร .....(ถึงตรงนี้เพื่อนก็บ่นว่าพูดให้งงอีกแล้ว)

สรุปสั้นๆว่า

 1. เราต้องรู้หลักของ การรู้เท่าทันการสื่อสาร
   
 2. แล้วนำ หลักการรู้เท่าทันการสื่อสาร ไปใช้พิจารณาการสื่อสารแต่ละประเภท

        โดยใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์วิพากษ์วิจัยอะไรก็ว่ากันไป เป็นต้นด้วยมุมมองนี้ การรู้เท่าทันการสื่อสาร ( Communication Literacy) ก็น่าจะอยู่ในสายการสื่อสาร หรือสายนิเทศศาสตร์

..........................................................

ปรับเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์วิชาการด็อตคอม กระทู้ การรู้เท่าทันการสื่อสาร (Communication Literacy)   ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74
 17 ก.พ. 2550

 

หมายเหตุ  P

ขอขยายความเพิ่มเติมนิดนะคะ  อันเนื่องมาจากแรงบันดาลใจจากคุณหมอเล็ก ภูสุภา ในบันทึกนี้

ไม่รู้ เพียรรู้ 

วิธีคิดชุดรู้เท่าทันการสื่อสาร  เหมือนเป็น โมเดล ซ้อนโมเดล
คือโมเดลทฤษฎีการสื่อสาร ซ้อนกับ โมเดลการรู้เท่าทันการสื่อสาร นะคะ

เหตุที่ซ้อนกันเพื่อให้เห็นว่า  
มีกลไก 2 ชุด  
1. ชุดหนึ่งคือกลไกการสื่อสาร
2. (อีก)ชุดหนึ่งคือกลไกการรู้เท่าทัน
(กลไกของ**) การสื่อสาร .....

ขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ตามอ่านมาถึงบรรทัดนี้นะคะ
: )   : )