เทอมหน้าวิชาที่ผมรับผิดชอบ มีใบงานให้นักศึกษาทุกคนในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตของทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ซึ่งน่าจะมีจำนวนมากกว่าหมื่นคนทั้งรุ่นที่เรียนอยู่แล้วและรุ่นที่กำลังจะเข้ามาใหม่ สมัครเป็นสมาชิก gotoknow.org และต้องเขียนเล่าเรื่องต่างๆ สัปดาห์ละครั้ง (มิฉะนั้นจะไม่ได้คะแนนฝึกปฏิบัติ) ไมทราบเว็บนี้จะล่มหรือไม่ จะเขียนบอก อ.จันทวรรณ น้อยวัน ไว้ล่วงหน้าให้เตรียมรับมือ