ม่วนซื่นโฮแซว กับผู้สูงอายุ ที่พื้นที่เขตอุบลฯ (10) ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งที่ ราษีไศล ตอนที่ 1

ดูว่า ผู้สูงอายุในปีนี้มีปัญหาของอะไร โรคอะไร เช่น เบาหวาน ความดัน ถ้าผู้สูงอายุเป็นเบาหวาน ความดันมาก ก็จับเอา 2 โรคนี้มาแก้ไข มาตั้งเป็นกลุ่มเบาหวาน ตั้งในเรื่องของกิจกรรมการบริโภคอาหาร มาตั้งดูในเรื่องของดัชนีมวลกาย แล้วเอามาแก้ไข ปีต่อมาก็นัดมาดูว่าดีขึ้นไหม แก้ไขแล้วดีขึ้นหรือไม่

 

ฟังเรื่องราวของชมรมผู้สูงอายุที่ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ แล้วก็รู้สึกชื่นชมนะคะ เพราะมีความรู้สึก ทุกภาคส่วนให้ความสนับสนุนกันเต็มกำลัง และผู้สูงอายุเองก็มีความตระหนักที่จะช่วยเหลือกันเองด้วย

วันนี้ มีผู้รับผิดชอบงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนมาเล่าให้ฟังค่ะ คือ คุณพณิชโชค และคุณประพัชญา ค่ะ รวมทั้ง ท่านรองฯ ธณิศร จากเทศบาลเมืองคง และท่าน อบต. ก็มาด้วยค่ะ ... แน่นอนที่ขาดไม่ได้ คือ กรรมการชมรมผู้สูงอายุ คุณพณิชโชคบอกว่า มาครบทีมเลยค่ะ

ที่ฟังจากท่านรองฯ ธณิศร ก็บอกว่า ในส่วนของเทศบาลร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในหลายกิจกรรม ก็คือ

 • การจัดตั้งชมรม เป็น สำนักงานของผู้สูงอายุในปัจจุบัน
 • งานปีใหม่ ของชมรมฯ
 • งานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 14 เมย.
 • เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ตอนนี้ 259 ท่าน เกือบ 100% จะไม่ได้ก็ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบำนาญเท่านั้น
 • และท่านได้กล่าวตอนท้ายว่า ... เทศบาลเรามีความภูมิใจที่ได้ให้ความร่วมมือ กับชมรมผู้สูงอายุ เราทำให้ผู้สูงอายุเข้มแข็ง และในโอกาสข้างหน้าความเข้มแข็งก็จะเวียนมาถึงเรา ... ผมอยากเรียนนำเสนอว่า ขอเชิญชวนมาร่วมมือกัน เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาที่เร็วขึ้น เพราะว่าการของบฯ ถ้าอยู่ใกล้กันก็ขอได้ง่าย 

และคุณพณิชโชคได้เล่าถึงพัฒนาการของชมรมผู้สูงอายุเมืองคงให้ฟังนะคะ ว่า ... คณะทำงานชมรมผู้สูงอายุ เรามักเรียกกันว่า สตรีเหล็ก เพราะทำงานกันทนมาก ค่ำคืนก็ไม่ได้พักครับ

การพัฒนางานผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ (phase) ครับ

Phase ที่ 1 ปี 2536 เป็นปีการก่อตั้ง ... เริ่มต้นก่อตั้ง หลายท่านอาจมองว่า ตอนเริ่มรวมกันยังไง ทำยังไงจึงจะมารวมกันได้ ตอนที่เริ่มต้นใครจะเป็นคนพารวม

จุดเริ่มต้นที่เรามอง เรามองว่า ... จะเอากิจกรรมอะไรมาเป็นตัวรวม ให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้สูงอายุมาร่วมกันทำงาน ... เราเริ่มที่กิจกรรมฌาปนกิจของผู้สูงอายุ ... พอพูดถึงเรื่องการทำฌาปนกิจ ก็ดูว่า

 • รูปร่างองค์กรของผู้สูงอายุจะมีรูปร่างยังไง
 • คณะกรรมการจะทำยังไง มีใครบ้าง มีองค์ประกอบที่จำเป็นอย่างไร เช่น มีประธาน การเงินก็น่าจะมีเหรัญญิก มีการเงิน 1 คน จะมีมีฌาปนกิจ เราจะทำยังไงให้มีการนำเงินมาเข้ากลุ่มได้ ก็เลยตั้งคณะกรรมแต่ละหมู่บ้านช่วยเก็บเงิน เพื่อเชื่อมต่อกับ เหฯ
 • อันต่อมา เมื่อคนเรามารวมกัน ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ อันนี้ก็ได้ อันนี้ไม่ได้ จะเอากรรมการเป็นตัวตั้งไม่ได้ จะเอาความคิดของใครเป็นตัวตั้ง เพราะฉะนั้น สิ่งที่จำเป็นสำหรับการรวมกัน คือ กติกา เราจึงมีเรื่องของกติกา หรือคู่มือในการปฏิบัติของชมรม เราก็มีคู่ของปฏิบัติของชมรมขึ้นมา ร่างเป็นระเบียบของชมรม

อันนี้คือ จุดเริ่มต้นที่เราทำใน Phase แรกครับ

... ต่อมาเราเริ่มมองว่า มันซ้ำซาก เหมือนเดิม คือ มีผู้สูงอายุ ไปตรวจสุขภาพนะ ไปวัดความดัน วันนี้นะมีคนเสียชีวิต ก็ไปเก็บเงิน ในระยะนั้น กิจกรรมมันเริ่มอยู่ตัว และเป็นกิจกรรมเดิมๆ สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง

พอมา Phase ที่ 2 เราก็เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม จากที่มีฌาปนกิจอย่างเดียว หรือว่ามีตรวจสุขภาพอย่างเดียว ต่อมาเราก็เริ่มมาเพิ่มกิจกรรมในเรื่องการออกกำลังกาย

 • สำหรับกิจกรรมการออกกำลังกาย เริ่มต้นจริงๆ ก็ทำกันหลายกิจกรรม แรกเลยเราเอาแอโรบิคเข้ามา แต่แอโรบิคกับผู้สูงอายุ มันไม่เข้ากัน ผู้สูงอายุบอกว่า “อูย ยกมือบ่ทัน ท่านวิทยากร”
 • ... เปลี่ยนใหม่ ... เพิ่มเข้ามาอีก เราก็เอากระบี่กระบอง ไม้พลอง เข้ามา
 • พอไม้พลองเข้ามา ช่วงนั้นก็มีชมรมไทเก๊ก เกิดขึ้นในชุมชนของเรา ในส่วนของเทศบาล ดูแล้วไท้เก๊กก็เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เราก็เลยเลือกเอาไท้เก๊กเข้ามาในชมรมด้วย
 • และก็มีเรื่องของคีตะมวยไทย เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปอบรม เป็นวิทยากร และไปเผยแพร่
 • เพราะฉะนั้นก็เลยมีกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย ให้ผู้สูงอายุได้เลือก ใครชอบอะไร ใครเหมาะสมกับอะไร เลือกเอาสิ่งนั้น ใครมีเวลาที่เหมาะสมกับตรงไหน ก็เลือกเอาสิ่งนั้น มีความหลากหลายในเรื่องของเวลา และมีความหลากหลายในเรื่องของกิจกรรม มีความหลากหลายให้เลือกในเรื่องของสถานที่
 • อันต่อมา ในเรื่องของการตรวจสุขภาพ ผมเชื่อว่า หลายที่มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ แต่ว่า เวลาตรวจไปแล้ว ได้เอามาทำอะไร ... ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปดูว่า ผู้สูงอายุของเราดีขึ้นแล้วหรือยัง ตรวจไปในปีนี้ เท่านี้ เรายังไม่เคยเอาข้อมูลนั้นมาทำต่อ
 • ... เราก็เลยนำมาทำ ดูว่า ผู้สูงอายุในปีนี้มีปัญหาของอะไร โรคอะไร เช่น เบาหวาน ความดัน ถ้าผู้สูงอายุเป็นเบาหวาน ความดันมาก ก็จับเอา 2 โรคนี้มาแก้ไข มาตั้งเป็นกลุ่มเบาหวาน ตั้งในเรื่องของกิจกรรมการบริโภคอาหาร มาตั้งดูในเรื่องของดัชนีมวลกาย แล้วเอามาแก้ไข ปีต่อมาก็นัดมาดูว่าดีขึ้นไหม แก้ไขแล้วดีขึ้นหรือไม่

ตรงนี้เราเริ่มมาทำใน phase ที่ 2

Phase ที่ 3 ในปัจจุบัน ... เราคิดว่าชมรมฯ เราน่าจะนิ่ง และแข็งแรงพอ มีการพึ่งตนเองได้ เราเรียกว่า เป็นการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ

 • เราก็มีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาผู้สูงอายุของประเทศไทย
 • เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภา
 • และตัวเราเองเริ่มทำอะไรด้วยตัวเอง
 • แต่เดิม เรื่องของการเงินจะมีเจ้าหน้าเก็บให้ ทำทะเบียนให้ ตอนหลังมาผู้สูงอายุทำเอง จัดการเอง ทำได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ด้วย พอเริ่มมาทำกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง ต่อไปเราก็น่าจะยืนด้วยตนเอง โดยมีสำนักงานของตัวเอง มีการเก็บเงินด้วยตนเอง มีการทำกิจกรรมด้วยตนเอง
 • ปัจจุบัน ที่ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอราษีไศล ... การตรวจสุขภาพไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดแล้ว ... ตอนนี้เป็นผู้สูงอายุเป็นคนกำหนด ... หมอ เดือนนี้น่าจะตรวจสุขภาพผู้สูงอายุได้แล้ว ปีนี้ควรจะตรวจเรื่องนี้ เรื่องนี้ เพราะว่าเราป่วย และปีที่แล้วเราแก้ไขเรื่องนี้ไปแล้ว ดีขึ้น
 • เป้าหมายที่เราคิดจะทำต่อ คือ สำหรับชมรมผู้สูงอายุ ในเขตนี้คือ การนำเอากิจกรรมต่างๆ ของชมรมที่เราถือว่าทำสำเร็จแล้ว ไปเผยแพร่ หลายกิจกรรมที่เรานำไปเผยแพร่ เช่น การออกกำลังกาย เรามีวิทยากรของชมรมฯ ที่จะไป Train ไปสอนให้กับชมรมผู้สูงอายุในเขตใกล้เคียง
 • ทั้งหมดในกิจกรรมที่ได้พูดถึงนั้น เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดสุดท้ายที่ต้องการ มุ่งไปที่เรื่องของสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ทุกๆ อย่าง ซึ่งจะทำให้ครอบคลุมในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม อารมณ์ของผู้สูงอายุ แค่นี้ละครับ

เพราะฉะนั้นเราจะคิดกิจกรรมอะไรก็ตาม เชื่อว่า ทุกคนคงจะเข้าใจ ว่า เราทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเรามีสุขภาพดีทั้งหมดทั้งปวง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองคง ยังมีเรื่องราวต่อให้ฟังกันอีกนะคะ ว่า เขาทำกิจกรรมอะไรกัน ติดตามอ่านกันต่อ ในบันทึกต่อไปนะคะ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#สร้างเสริมสุขภาพ#สุขภาพช่องปาก#ผู้สูงอายุ#ชมรมผู้สูงอายุ#ศรีสะเกษ#ตำบลเมืองคง#อ.ราษีไศล#ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี#กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

หมายเลขบันทึก: 81973, เขียน: 05 Mar 2007 @ 10:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)