แม่ใหญ่

แม่ใหญ่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ,ที่ปรึกษา
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
Usernamesonsuv
สมาชิกเลขที่17780
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี 2520

ปัจจุบัน  ได้ขยายโรงเรียนเป็นสามสาขา คือ  ภาคภาษาไทย มีเฉพาะอนุบาล  และภาคภาษาอังกฤษ (เป็นโรงเรียนที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) หรือที่เรียกกันว่า English Program  เปิดตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล จนถึงชั้นประถมปีที่หก  และเนอรสรี่ รับเด็กตั้งแต่หกเดือนจนถึงสามขวบ เพื่อส่งต่อเข้าโรงเรียนทั้งสองโรงเรียน

ไม่ได้บริหารโรงเรียน  เกษียณตนเองแล้วตามวัยที่ราชการเขาเกษียณกัน        ทำหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาทั่วไป 

 สนใจเรื่องต่างๆที่ยังไม่เคยรู้และไม่เคยทำ  เช่น   การทำนา การปลูกป่า วาดรูป เล่นขิม  เพิ่งเริ่มทดลองทำ และถ้าเป็นประโยชน์จะนำมาให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ต่อไป