ต้น KM ออกดอก ที่โรงเรียนวัดยวด

  Contact

  ไม่มีปัญหา ปัญญาไม่เกิด  

คณะนักวิจัยได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าในกิจกรรมโครงการวิจัยพบว่าที่โรงเรียนวัดยวด ได้มีการจัดทำบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบว่ามีเคล็ดลับดีๆอยู่ในตัวของคุณครูที่เพิ่งเผยตัวออกมาเมื่อได้มีโครงการจัดการความรู้

     เมื่อรู้แล้ว ผอ.นงลักษณ์ ไล้ทอง ก็จัดให้มีการเรียนรู้จากกันและกัน  วันนั้นได้ฟังคุณครูแต่ละคนได้นำความเก่งของเพื่อนครูออกมาบอกเล่าในที่ประชุมแล้ว นำไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น คุณครูวิทยาศาสตร์เห็่นว่าคุณครูมานะเ ก่งในเรื่องการใช้การ์ตูนสอน ก็มาขอเรียนเคล็ดนี้แล้วนำไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์กับเด็กประถม ปรากฏว่านักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น

   ประโยคเด่นวันนี้มาจากคุณครูมานะ ที่มีเคล็ดลับดีๆแจกเพื่อนหลายอย่าง
 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คณะนักวิจัย โครงการ EdKM

Post ID: 81856, Created: , Updated, 2012-06-20 12:37:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #erkm edkm

Recent Posts 

Comments (1)

สวัสดีค่ะ  edkm-researcher

  • การเล่าเรื่องที่ดีจากประสบการณ์...ควรจะต้องทำ..ในการจัดการความรู้..ใช่ไหมคะ
  • เรา..ที่โรงเรียน..จัดการความรู้..จะครบ 1 ปีแล้ว   แต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้เล่าเลยค่ะ...ได้แต่เขียน

กลัวมาก..ในการหลงทาง..มันเสียเวลาค่ะ