คณะนักวิจัยได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าในกิจกรรมโครงการวิจัยพบว่าที่โรงเรียนวัดยวด ได้มีการจัดทำบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบว่ามีเคล็ดลับดีๆอยู่ในตัวของคุณครูที่เพิ่งเผยตัวออกมาเมื่อได้มีโครงการจัดการความรู้

     เมื่อรู้แล้ว ผอ.นงลักษณ์ ไล้ทอง ก็จัดให้มีการเรียนรู้จากกันและกัน  วันนั้นได้ฟังคุณครูแต่ละคนได้นำความเก่งของเพื่อนครูออกมาบอกเล่าในที่ประชุมแล้ว นำไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น คุณครูวิทยาศาสตร์เห็่นว่าคุณครูมานะเ ก่งในเรื่องการใช้การ์ตูนสอน ก็มาขอเรียนเคล็ดนี้แล้วนำไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์กับเด็กประถม ปรากฏว่านักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น

   ประโยคเด่นวันนี้มาจากคุณครูมานะ ที่มีเคล็ดลับดีๆแจกเพื่อนหลายอย่าง