อันมนุษย์         เดินดิน       กินข้าวแกง

มีต่ำแหน่ง        ใหญ่โต       รโหฐาน

หรือต่ำต้อย      ตัวลีบเล็ก    ไม่สำคัญ

ทั้งหมดนั้น       หนีไม่พ้น     ชนสามัญ

 

สี่เท้าพลาด      นักปราชญ์    ยังรู้พลั้ง

พลาดผิดบ้าง    ใช่ควรติ      อย่างมหันต์

คำแนะนำ         คือสิ่งที่        ค่าอนันต์

อยากบอกกัน    ศาสนานั้น   คือการเตือน