อัสสะกอมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
Usernameabdulghani
สมาชิกเลขที่19109
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด ที่ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา

ป.๖ ร.ร.บ้านสะกอม

ม.๓ ร.ร.จะนะวิทยา

ม.๖ ร.ร.เตรียมศึกษาวิทยา ปัตตานี

ป.ตรี ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

ป.โท ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต)

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา