น้องตาหยู Tag หนังสือ จริงๆแล้วมีหนังสือที่ชอบหลายเรื่อง แต่มีหนังสือบางเล่มที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทำอะไรหลายอย่างได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อย  มาดูหนังสือกันดีกว่าว่าคือหนังสืออะไร เสียดายที่หนังสืออยู่ที่บ้านเมืองกาญจนบุรี เลยขออนุญาต ไม่ถ่ายรูปหนังสือให้ดูนะครับ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.75pt" class="MsoNormal">1.    หนังสือเรื่อง พุทธรรมกับสังคม  ของ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.75pt" class="MsoNormal">    ศ.นพ. ประเวศ วะสี </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.75pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">อย่าคิดว่าเป็นหนังสือธรรมะนะครับ จริงๆแล้วเป็นหนังสือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเมือง สังคมเศรษฐกิจ ถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้คงวางไม่ลง เคยเป็นหนังสือ ที่ให้เราจัดให้ผู้เข้าอบรมของมูลนิธิ โกมล คีมทองร่วมกับกลุ่มนคร-บวรรัตน์ สมัยผู้เขียนเรียนอยู่ที่ภาคใต้</p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">2. หนังสือเรื่อง บนเส้นทางชีวิต ของ ศ.นพ. ประเวศ วะสี</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p align="justify"> ปัจจุบันมีไม่ทราบกี่เล่มแล้ว เป็นประวัติเรื่องเล่าของคุณหมอประเวศ ตั้งแต่เป็นเด็ก เป็นนักศึกษาแพทย์ การไปเรียนต่างประเทศ เป็นหนังสือที่สอนถึงความพยายาม ความหวัง  แนะนำให้เด็กๆอ่าน จะบอกว่าเด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี   </p><p align="justify"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal">   3. หนังสือชื่อ มหาวิทยาลัยชีวิต ของ ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify">       อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้นำนักศึกษา เล่มนี้อ่านสมัยผู้เขียนเป็นนักศึกษา เรียกว่า กบฏกับชีวิตตัวเองเล็กน้อย เพื่อนๆ(สำเนียงพัทลุงบอกว่า เปื้อนๆๆ)เรียกผู้เขียนว่า สหาย หนังสือชุดนี้มีหลายเล่ม เช่น เร่ร่อนหาปลา เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง ฤดูกาล ดอกไผ่ คนกับเสือ เพลงเอกภพ คลื่นเสรีภาพ ทางทากและสายน้ำเชี่ยวฯลฯ ว้า จบเสียแล้ว แหมอยากแนะนำสัก  5 เล่ม ฮ่าๆๆๆ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">       ขอtag คนต่อไปเลยนะครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>  1.    พี่ Handy </p><p></p><p>  2.    อาจารย์สมพร ช่วยอารีย์(แก้แค้น)</p><p></p><p>  3.    คุณ Nidnoi  </p><p></p><p>  4.    อาจารย์ umi   </p><p></p><p>  5.    อาจารย์ lioness  </p><p></p>