ความเห็น 181079

Book tag: หนังสือในดวงใจ ขจิต

เขียนเมื่อ 
หนังสือของอาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล  ปิ๊กเคยลองอ่านแล้วในหลายเล่มที่คุณขจิตได้กล่าวมา  แต่ปิ๊กชอบของ คุณจิรนันท์ พิตรปรีชา มากกว่านะ