ความเห็น 1099472

Book tag: หนังสือในดวงใจ ขจิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • พี่คมเคยอ่านเร่ร่อนหาปลาเมื่อ 2535
  • แต่ปัจจุบันออกเล่มใหม่  บางเรื่องในเล่มหายไป
  • อาจารย์มีเล่มฉบับใดคะ  ที่เกี่ยวข้องกับนครไทยพี่ออยากอ่านอีกค่ะ
  • พี่คิมอ่านแล้วทุกเล่มที่อาจารย์บอกและยังมีอีกนะคะ  วิหารที่ว่างเปล่า,โลกต้องเปลี่ยนโลก,จลาจลทางปัญญา,  ผ่านพบไม่ผูกพัน,เส้นทางนักประพันธ์ (จำไม่ได้แล้วต้องไปดูที่ตู้คะ)
  • ตอนนี้อยากกลับไปอ่านเร่ร่อนหาปลาอีกครั้งค่ะ
  • สำหรับของศ.นพ. ประเวศ วะสี  อยากกลับไปอ่าน "ความสุข" ค่ะ