ความเห็น 1169473

Book tag: หนังสือในดวงใจ ขจิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมจบช่างฝีมือทหารครับ

 

ให้วามรู้มากเลยครับ

นำแนวทางของพระพุทธศาสนามาใด้อย่างลงตัวครับ