ความเห็น 1169487

Book tag: หนังสือในดวงใจ ขจิต

เขียนเมื่อ 

มหาวิทยาลัยชีวิต ของ ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

...สุดยอดเลยครับ..เล่มนี้

งานเขียนทุกเรื่อง ของ .ดร.เสกสรรค์  ประเสริฐกุล  ผมชื่นชอบทั้งนั้นเลยครับ