ความเห็น 1099511

Book tag: หนังสือในดวงใจ ขจิต

เขียนเมื่อ 

มีหลายเล่มที่ ศ.ประเวศ เขียนหรือร่วมเขียนแล้วน่าสนใจนะครับ เช่น "ระบบการเรียนรู้ใหม่ ไปให้พ้นวิกฤติแห่งยุคสมัย" "ธรรมชาติแห่งสรรพสิ่ง การเข้าถึงความจริงทั้งหมด"

อีกท่านที่ผลงานการเขียนน่าสนใจก็คือ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ แรกๆท่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารคุณภาพ แต่ตอนนี้ท่านมาจับทางพุทธวิธีในการสอน ซึ่งงานเขียนอ่านแล้วไม่ติดขัด ครับ

...ร่วม แลกเปลี่ยนครับ