อ.แฟรงค์


อาจารย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username
chaiyapg
สมาชิกเลขที่
7975
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่จังหวัดพิษณุโลก คุณพ่อเป็นครูสอนเทคโนโลยีการศึกษา คุณแม่สอนทุกอย่าง แต่ที่เค้ายอมให้สอนก็เป็นเรื่องลมฟ้าอากาศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำให้คุ้นกับสื่อการสอนหลากชนิดมาตั้งแต่เด็ก (คุ้นนะครับ แต่ไม่รู้เรื่อง) มาจบชั้น ประถมหก ที่จังหวัดมหาสารคาม เรียนในระบบไม่ได้เรื่องเลย ขี้เกียจ โดนตีทุกวัน การบ้านไม่เคยส่ง ชอบอย่างเดียวคือเรขาคณิต ขึ้นมัธยมกะจะเป็นนักกีฬา แต่จนแล้วจนรอด ก็หาทักษะตัวเองไม่เจอ จบม.ต้นที่ชัยภูมิ จากนั้นมาเรียนม.ปลายที่ขอนแก่น ทดลองตั้งใจเรียนดูก็พบว่าเรียนได้ไม่เลว แต่ สุดท้ายก็แพ้ภัยเกียจคร้านของตัวเอง เกือบไม่จบ ม.ปลาย เพราะติดศูนย์วิชาฟิสิกส์ ว.๐๒๖ โชคดีที่เป็นวิชาเลือก สอบโควต้าได้เรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตัวสำรองต้องขอบคุณผู้สละสิทธิ์ เรียนคณะวิทยาศาสตร์นัยว่าจะล้างแค้น มาตั้งใจเรียนเอาตอนปีสอง หลังจากปีหนึ่งตกแหลกราน จนครอบครัวขู่จะตัดท่อน้ำเลี้ยง สุดท้ายก็จบสี่ปีซะได้ สาขาฟิสิกส์ซะด้วย ไปทำงานเป็นวิเคราะห์ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ให้บริษัทฮาร์ดดิสก์ยักษ์ใหญ่อยู่เกือบปี หาญกล้ามาสมัครเป็นครูน้อยยังสถาบันการศึกษาเดิม จากนั้นบากบั่นไปเรียนซะจบ ป.โท สาขาฟิสิกส์มาได้อีก ตอนนี้ก็กลับทำงานที่ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับหน้าที่สอน เอาใจช่วยพวกที่เรียนไม่เก่ง แต่หน้าด้านขยันเรียน

 

การศึกษา

 • อ.๑ - ป.๑ รร.สาธิตวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
 • ป.๒ - ป.๖ รร.อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
 • ม.๑       รร. มหาวิชานุกูล มหาสารคาม
 • ม.๒ - ม.๓ รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
 • ม.๔ - ม.๖ รร.แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ม.ขอนแก่น (จบ ๒๕๓๕)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) ม.เชียงใหม่ (จบ ๒๕๔๒)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) ม.มหิดล (จบ ๒๕๕๓)

ประวัติการทำงาน

 • Failure Analysis Engineer, Seagate Technology (Thailand) ปี 2535-2536
 • อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ตั้งแต่ 2536

งานประชุมวิชาการ

 • ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ, เชิญโชค ศรขวัญ, นฤมล เอมะรัตน์, ขวัญ อารยะธนิตกุล และรัชภาคย์ จิตต์อารี (2546).หนังสือรวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (วทท.29) ผลสัมฤทธิ์ของการใช้การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ในวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (หน้า 264) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ, ธิดารัตน์ สร้อยจักร, ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์ และ เชิญโชค ศรขวัญ (2547) หนังสือรวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 (วทท.30) ความเข้าใจเรื่องความเร่งของนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (หน้า 229) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ และวิวัธน์ ยังดี (2548) หนังสือรวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (วทท.31) ความสามารถของนักศึกษาในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในเรื่องไฟฟ้าสถิตย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ และทศพร สวนแก้ว (2549) หนังสือรวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท.33)ผลสัมฤทธิ์ของการสอนแบบบรรยายเรื่องเวกเตอร์ในวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ (2550) หนังสือรวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (วทท.34) ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ภาพวีดิทัศน์ในการสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Ruangsuwan, C. , Arayathanikul, K., & Emarat, N. (2005, August). Metacognitive instruction with interactive lecture demonstrations. Paper presented at International Conference on Physics Education World View on Physics Education in 2005 University of Delhi, New Delhi, India.
 • Channima, T., & Ruangsuwan, C. (2005, December). Solar model for blind and low vision students. Paper presented at National Conference on Undergraduate Physics Education, Chiangmai, Thailand.
 • Wuttiprom, S., To-im, J., Jittivadhna, K., Ruangsuwan, C., Panijpan, B., Ruenwongsa, P., Chitaree, R., Emarat, N., Soankwan, C., & Arayathanitkul, K. (2004, 19-21 October). Using Role Play, Mind Mapping and Science Quiz Show to Develop Science Learning Model: Student Centered in Large Class Learning. Paper presented at the 30 th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, Thailand.

Conference Proceeding

 • Ruangsuwan, C. , Arayathanitkul, K., & Soankwan, C. (2007, November). Kid astronomy: Minds-on astronomy activities set. Paper presented at ICASE Asian Symposium 2007 “Science Education for All: Towards Sustainable Development Regardless of Resource”, Pattaya, Thailand.

Publish Paper

 • Ruangsuwan, C. , Arayathanitkul, K.(2009). LOW-COST celestial globe for hands-on astronomy, Physics Education 44 (5) ,503-508
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท