KM research จากฐานของ KMธรรมชาติ

  ติดต่อ

  เป็นความเห็นเพียงบางส่วนครับ วันพรุ่งนี้คงจะได้เพิ่มเติมอีกครับ  
วันพรุ่งนี้ (๒ มีนาคม ๕๐) ผมจะเข้าร่วมเสวนากับอาจารย์ที่ปรึกษา KM จากสถาบันต่างๆ ด้วยความหวังที่จะมีโอกาสได้พัฒนาความพร้อม และเพิ่มเติมความรู้ ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในแนวใหม่ จากที่เคยทำมาในเชิงวิชาการธรรมดา ผมจึงพยายามคิดว่า ผมมีอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆบ้าง และคิดประเด็นออกมาได้ว่า  อาจมีอาจารย์บางท่านไม่คุ้นเคยกับ “KMธรรมชาติ ในระดับบุคคลที่ใช้ความรู้ในครัวเรือน  องค์กร และชุมชน จึงขอนำเสนอเชิงประเด็นว่า การทำวิจัยการจัดการความรู้แบบธรรมชาติ (KMธรรมชาติ) นั้น อาจจะทำวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 
 • การสำรวจค้นหาชุดความรู้ต่างๆในชุมชน
 • การศึกษาที่มาของชุดความรู้ต่างๆ
 • บทบาทของปัจเจก และองค์กรต่างๆในการจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน
 • ทุนทางสังคมเพื่อการจัดการความรู้และการพัฒนา
 • การพัฒนา และการสร้างชุดความรู้ในด้านต่างๆ
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุดความรู้
 • แผนที่ความรู้ในชุมชน องค์กร และสังคม
 • ปฏิสัมพันธ์ของความรู้ชุดต่างๆ ในระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
 • การนำความรู้สู่นโยบาย ทั้งระดับรัฐและองค์กร
 • การพัฒนาความรู้สู่ระบบและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การพัฒนาความรู้เพื่อพึ่งตนเอง
 • การจัดการความรู้แบบ KM ธรรมชาติ
 • การผสมผสานภูมิปัญญากับหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
 • การจัดการความรู้คู่สังคม และความยั่งยืน

  นี่เป็นความเห็นเพียงบางส่วนครับ วันพรุ่งนี้คงจะได้เพิ่มเติมอีกครับ   ในการทำงานวิจัยนั้นสามารถปรับหัวข้อให้ใหญ่ เล็ก ตามระดับปริญญา ซึ่งรวมถึงการทำปัญหาพิเศษได้อีกด้วย   

ผมตื่นเต้นมากที่จะได้รับประเด็นเพิ่มเติมจากอาจารย์ท่านอื่นๆอีกอย่างน้อย ๒๐ ท่าน ครับ  

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิต

หมายเลขบันทึก: 81272, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:35:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิทยานิพนธ์#อาจารย์ที่ปรึกษา#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาชีวาลัยอีสาน#kmธรรมชาติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (5)

ฝากรอยก่อนค่ะ  ถึงที่ทำงานจะมาอ่านใหม่นะคะ

ช่วยเติมให้ด้วยครับ คุณหนิง
 • มาเพิ่มว่าการจัดการความรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครับ
 • ขอบคุณครับ
             ขอเพิ่มสักเรื่องหนึ่งครับ ทักษะความสามารถหรือสมรรถนะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างชุดความรู้

ในเชิงการพัฒนาทักษะนั้น ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นKM ในรูปแบบใดดีครับ

ยังคิดไม่ค่อยทันครับ

แต่จะนำไปทบทวนครับ