ความเห็น 180491

KM research จากฐานของ KMธรรมชาติ

เขียนเมื่อ 
             ขอเพิ่มสักเรื่องหนึ่งครับ ทักษะความสามารถหรือสมรรถนะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างชุดความรู้