วันแห่งความรักอีกวัน  กับวันมาฆบูชา   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ความรักมีอิทธิพลมากมาย และสามารถก่อให้เกิดอารมณ์ อันหลากหลาย  เป็นความสุข ความทุกข์   ความยินดี   ความซึมเศร้า ความเฉื่อยชา และความกระตือรืนร้น ความรักมิได้มีความหมายเพียงความรักระหว่างหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงความรักระหว่างพ่อแม่กับลูก อาจารย์กับศิษย์ เพื่อนฝูงต่อเพื่อนฝูง รวมไปถึงความรัก ที่มนุษย์มีต่อมวลมนุษย์

วันมาฆบูชา อันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

คำว่า มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ เดือน ๓ หรือพูดง่ายๆว่า เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงในคืนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ นั่นเอง