ผมมีโอกาสไปเป็น อนุกก วิจัยของ ปปช เลยได้ทราบข่าวดีว่า คณะกกอยากเห็นคนในสำนักงานทำวิจัย เพราะที่ ปปชมีข้อมูลอยู่มากท่น่าจะเอามาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานของ ปปช 

เลยอดเอามาเล่ให้เพื่อนๆ R2R ฟังไม่ได้ เพราะแนวคิดเรื่องการทำงานวิจัยจากงานประจำดูจะแพร่หลายมากอยู่ แต่แน่นอนว่าแต่ละแห่งก็ต้องหารูปแบบที่เหมาะกับที่ทำงานแต่ละแบบ

สิ่งที่ยากที่สุดคือการพยายามทำให้ได้มาตรฐานของระเบียบวิธีการวิจัย แต่ว่าไปแล้ว ข้อมูลหลายอย่างวิเคราะห์ในเชิงบรรยาย (วิจัยเชิงพรรณนา) ก็มีประโยชน์มากแล้ว ไม่ต้องไปเคร่งกับกระบวนการวิจัย แล้วค่อยๆปรับบางเรื่องไปใช้กระบวนการวิจัยเต็มรูปแบบ

เพราะเป้าของการทำวิจัยจากงานประจำ คือการเรียนรู้ของคนทำงาน ไม่ใช่การสร้างความรู้สากล ที่เป็นข้อสรุปทั่วไป