วันนี้...ในเวทีสัมมนาแนวทางปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี 50  ณ โรงแรมหลุย แทรเวอร์น ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการสัมมนา ตั้งแต่ช่วงหลังเบรคเช้าเป็นต้นไป เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง KM   โดยมีกระบวนการ ดังนี้ค่ะ

  • ชมวีดีทัศน์ "การขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย"
  • การบรรยายพิเศษเรื่อง  "หลุมดำ KM " โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
  •  เสวนาประสบการณ์ การนำ KM ไปใช้ในการส่งเสริมการเกษตร  โดย คุณทวี มาศขาว จ.นครพนม คุณสายัณห์ ปิกวงศ์ จ.กำแพงเพชร และคุณชาญวิทย์ สมศักดิ์ จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสวนา โดย คุณอุษา ทองแจ้ง

         ขอนำภาพบรรยากาศในวันนี้....มาฝากก่อนนะคะ..............

           

                            บรรยากาศในห้องสัมมนา

          

               ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด กับ หลุมดำ KM

           

              เสวนาประสบการณ์ KM กับงานส่งเสริมการเกษตร

            

                   อ.ประพนธ์ มีหนังสือ KM  มาบริการถึงที่

             

               ช่วยกันจัดนิทรรศการหน้าห้องอย่างขมักเขม้น

               (เมื่อวานนี้....ก่อนเข้ากระบวนการ KM ของวันนี้)

             

                              คลังความรู้จังหวัดนำร่อง ปี 49...

             

                                 คนคอเดียวกันทั้งนั้น...... 

            วันนี้...ขอรายงานเพียงแค่นี้ก่อนนะค่ะ....สวัสดีค่ะ......

 

นันทา ติงสมบัติยุทธ์

28 ก.พ.50