การเขียนโปรแกรม เป็นการสั่งให้อุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ทำงานโดยสั่งการจากตัวโปรแกรมคำสั่งต่างๆ

การเขียนโปรแกรมซักตัวนั้น ก็เหมือนการสร้างชีวิตใหม่ให้เกิดในวงการซอฟแวร์ ว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรในการเขียนโปรแกรม แล้วจะเขียนเพื่อจะทำอะไร