เมื่อเย็นวันที่ 28 กพ.50ไปฟังธรรมที่สนามหลวงได้นำบรรยากาศงานวันมาฆบูชามาให้ชม งานจะมีระหว่าง 27 กพ.-3มีนาคม 2550

ช่วงค่ำพระสงฆ์ 999 รูปเจริญพระพุทธมนต์

เวียนเทียนรอบองค์พระแก้วมรกตจำลองและพระบรมสารีริกธาตุ

บริเวณลานธรรมปฎิบัติ มีพระธรรมเทศนาทุกวันช่วง 13.00-21.00 น.แจกซีดีธรรม ฟรี

 มีนิทรรศการ และหนังสือธรรมจำหน่ายราคาถูก

นอกจากนี้จะมีตักบาตรพระสงฆ์ 81 รูปทุกเช้า

เมื่อคืนได้มีโอกาสร่วมพิธีพระสงฆ์ 999 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน และฟังธรรมจากหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก วัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง ขอนแก่น ด้วยค่ะ