บันทึกนี้เป็นสรุปบันทึกของ beeman (เฉพาะบล็อก beemanNUKM) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ครับ เป็นการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน GotoKnow (การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบ่อยๆ ก็มีผลกระทบต่อผู้อ่านและผู้เขียนบ้าง บางท่านต้องรอให้ระบบนิ่งก่อน จึงจะเริ่มงานต่อ)

   ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งมี ๒๘ วัน beeman เขียนบันทึกทั้งสิ้น  54 บันทึก  จำนวนวันที่เขียนบันทึกคือ 19 วัน ทำให้มีบันทึกเพิ่มขึ้นเป็น 930 (876+54) บันทึก (น้อยกว่าจำนวน counter ที่ตัวเลขเป็น 936 บันทึก อยู่ 6 บันทึก เนื่องจากยังมีบันทึกที่ซ่อนอยู่ 6 บันทึก)  เฉลี่ยเดือนนี้เขียนบันทึกน้อยกว่าเดือนก่อนพอสมควร คือเขียนบันทึกเฉลี่ยวันละ 2 บันทึก เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30-45 บันทึก ต่อเดือนเล็กน้อย

    บันทึกแรกที่เขียนในเดือนคือ สรุปบันทึกของ beeman ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ มีผู้อ่าน ๔๘ ครั้ง กับ ๐ ข้อคิดเห็น บันทึกสุดท้ายของเดือนคือ บันทึกของเรา..บุญเก่ายังคงอยู่ มีผู้อ่าน ๕๒ ครั้ง กับ ๑๑ ข้อคิดเห็น

    สำหรับบันทึกที่มีผู้เข้ามาอ่าน เกิน ๑๓๐ ครั้ง ในเดือนนี้ มี ๓ อันดับ ดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

 ชื่อบันทึก 

วันที่
บันทึก
 

 rating

 ข้อ
คิด
เห็น

บล็อกที่มีคนเข้าไปอ่านมากที่สุดใน GotoKnow..อันดับสาม

๒๐/๐๒/๕๐

๒๓๖

๓๖ 

งานเลี้ยงแบบ โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์, คอกเทล ดีหรือไม่ ขึ้นอยูกับบรรบากาศ

 ๕/๐๒/๕๐

๑๖๘

จับผิด....counter

๕/๐๒/๕๐

๑๓๔

๙ 

 

       


    วิจารณ์เรียงลำดับ ตามความชอบของผู้อ่าน ๑-๓ ดังต่อไปนี้

  • อันดับหนึ่ง เป็นเรื่องที่เขียนสั้นๆ แต่ชาวบล็อกชอบสิ่งท้าทาย
  • อันดับสอง เป็นบันทึก มีแง่คิด ที่ชาวบล็อกชอบใช้จินตนาการ
  • อันดับสาม เป็นเรื่องราว ที่กำลังอยู่ใน trend พอดี 

      ทางด้านสถิติของจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมบันทึก เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนรวมทั้งสิ้น 14,277 (107,423-93,146) ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย (วันน้อยกว่า)

     ค่าเฉลี่ยของผู้อ่านในเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ยวันละ ๕๑๐ ครั้ง มากกว่าเดือนก่อน ๕๑ ครั้ง

   สถิติจำนวนผู้อ่านบันทึกสูงสุดในเดือนนี้คือ วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีผู้เข้ามาอ่านประมาณ ๗๕๙ ครั้ง  ขณะที่ยอดเฉลี่ยจำนวนครั้งของผู้อ่านบันทึกสำหรับสัปดาห์นี้อยู่ที่ ๔๓๑ ครั้งต่อวัน ซึ่งลดลงมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

   คาดว่าเดือนต่อไปสถิติคงจะอยู่ประมาณนี้

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin