ความเห็น 179867

KM research จากฐานของ KMธรรมชาติ

เขียนเมื่อ 
  • มาเพิ่มว่าการจัดการความรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครับ
  • ขอบคุณครับ