ยามเช้าที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ช่วงเวลา 8 โมงเศษของวันนี้

ผมยืนมองออกไปนอกหน้าต่างที่ทำงาน

ขณะมาถึงบนหลังเขาเกาะยอเห็นนกนางแอ่นบินเล่นลมหลายตัวบินโฉบเฉี่ยวไปมาท่ามกลางอากาศสดใสเย็นสบายในยามเช้า 

 เมื่อมองลาดลงสู่พื้นผิวของลุ่มน้ำทะสาบสงขลาเห็นริ้วรอยของน้ำไหลผ่านลึก ๆ

 มีเรือหาปลาลำน้อยล่องลอยอยู่ไกล ๆ เป็นอาชีพของชาวประมงที่ต้องทำมาหากินกันไปตามเส้นทางชีวิตของแต่ละคน  ธรรมชาติมีทุกสิ่งให้เลือกสรรค์

ขึ้นอยู่กับคนเราจะมีภูมิปัญญาหาเอาในสิ่งที่ตนต้องการนั้นได้อย่างไร

การทำลายธรรมชาติด้วยวิธีใด ๆก็ตามล้วนไม่เกิดผลดีต่อการดำรงชีวิตของคนเราทั้งนั้น  

 ตราบใดที่จิตใจคนเรายังโลภอยากได้อย่างไม่รู้จักพอเพียงแล้วทิศทางของการทำลายธรรมชาติก็ย่อมมีมากขึ้น  และเมื่อคนเราไม่รักษาธรรมชาติแล้วจะทำให้ธรรมชาติมารักษาเราได้อย่างไร 

 อุทกภัย  หรือภัยจากธรรมชาติอื่น ๆก็ต้องเกิดมีขึ้นติดตามมาเหมือนเงาตามตัวแน่นอน  อยากให้คนเรารักษาธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมในอนาคต 

 เมื่อถึงยุคของพวกเขาเพื่อจะได้เห็นได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราได้เห็นความเป็นธรรมชาติในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอยู่ในขณะนี้.