ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวชุมชน จัดสัมมนาข่าวชุมชน 4 ภาคโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าว 4 ด้าน คือข่าวด้านวัฒนธรรม ข่าววิทยุชุมชน ข่าวสิ่งพิมพ์ และข่าวด้านอีเล็กโทรนิค มีการแสดงวัฒนธรรมซึ่งเป็นความหมายของแต่ละภาคในประเทศไทย วันที่ 7-8 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมแม่น้ำ ถนนตก กทม. สำหรับภาคกลางนำหนังใหญ่วัดขนอนไปแสดง ขอเชิญผู้สนใจไปร่วมงานได้ ติดต่อ [email protected]