เมื่อวานนี้ที่ประชุมไม่เป็นทางการของทีมผู้บริหาร กรม อ คุยกันเรื่องบทบาทของสำนักที่ปรึกษาว่าควรเข้ามาดูแลงานต่างๆยังไง

พูดถึงบทบาทของสำนักที่เข้าไปดูแลงาน KM ของกรม และเกิดคำถามว่า สำนักที่ปรึกษา ควรมีบทบาทในการช่วยบริหารจัดการงานต่างๆมากน้อยเพียงไร

ผมเลยวิเคราะห์พร้อมเล่าความคิดตัวเองให้ฟังว่าที่มารับดูแลงาน KM ของกรมมีความเชื่อมาโดยตลอดว่างาน KM ต้องเข้าไปอยู่ใยกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงาน

ถ้าการตั้งหน่วย KM ทำให้หน่วยงานต่างๆพากันนั่งรอให้หน่วย KM ทำ KM .ห้ก็คงจบกัน

ตอนนี้ที่กรม มีการตั้งหน่วย KM ก็เลยพยายามตั้งชื่อให้ชัดๆว่า สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ เพื่อให้ชัดเจนว่า สำนักนี้อยากเห็นทุกหน่วยงานย่อยใน กรม ทำการจัดการความรู้ในงานที่รับผิดชอบ โดยสำนักงานนี้จะสนับสนุนเต็มที่ แต่การบังคับบัญชาดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการทำ KM จะเป็นหน้าที่ของทีมบริหาร กรมอ โดยท่านอธิบดี และท่านรองอธิบดีทั้งหลายแหล่

สำหรับสำนักสนับสนุน KM ถ้าเห็นว่าทุกหน่วยงานทำงานโดยมี KM inside (ภาษา อจ วิจารณ์) แล้ว ก็อาจจะสลายตัวไป และทีมงานของสำนักที่ปรึกษา ก็ไปทำงานอื่นต่อไป

ถ้าคิดแบบนี้ ก็จะไม่ตั้งสำนักถาวร และไม่ต้องไปคิดให้หนักหัวว่าจะอยู่กับกองไหนดี