เมื่อวานคุณสุทธิพงศ์ หัวหน้าทีมคนหนึ่งของ ศอสส มานั่งคุยให้ฟังเรื่องที่ไปลงพื้นที่มา

ทราบว่าเมื่อไปถึง จว พบท่านผู้ว่า จะได้รับการต้อนรับ และเสนอตัวพร้อมประสานและสนับสนุน

น่าดีใจแทน จว ต่างๆที่มีผู้ว่าแนวใหม่ ไม่เอาแต่ออกคำสั่งแต่จะคอยหนุน แถมจะใช้ทรัพยาการที่ได้จาก มหาดไทยผ่านแผนอยู่ดีมีสุขมาสนับสนุน

ไปอ่าน blog คุณเบญจพร   http://gotoknow.org/blog/gdhipor/80191  เห็น พมจ ร้อยเอ็ดเข้ามาเตื้อนว่าอย่าลืม พมจ ก็ดีใจว่าทุกฝ่ายคงจะไม่มามัวแข่งกัน แต่คงหาโอกาส และวิธีทำงานด้วยกันให้มากขึ้น 

ทางกระทรวง สาธารณสุข โดยศอสส กำลังจะเชิญแกนในจังหวัดต่างๆมาปรึกษาทำแผน เพื่อให้เกิดกลไกที่จะไปทำงานกับฝ่ายต่างๆใน จวให้เป็นทางเดียวกัน

ทีมที่ว่าจะอาศัย ทางฝ่าย สธ เป็นหลัก แต่ถ้าจังหวัดไหนมีเป็นทีมพหุภาคี ก็คงจะยิ่งดี จะได้ประกันความสำเร็จ และความยั่งยืน (ไม่ขึ้นกับนโยบาย รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง)

ถ้าช่วยกันใช้โอกาสนี้วางฐานให้มั่น ในเชิงการสร้างกลไกพหุภาคี และพูดคุยสร้างวิสัยทัศน์ และแผนที่มาจากหลายฝ่าย ไม่ใช่แค่ งบประมาณประจำปี หรืองบพิเศษ(ไม่ว่าจัมาจากทัวร์นกขมิ้น หรือมาจากแผนงานเฉพาะกิจของรัฐบาลต่างๆ) อย่างเดียว