แนวคิด มุมมองHPH

Ping

15-16 กุมภาพันธ์2550 มีการประชุมสัมมนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กทม. วันแรก ไม่ได้เข้าร่วม ได้เข้าร่วมวันที่ 16 กพ.โดยเข้าฟังอภิปราย ช่วงเช้าในหัวข้อ การพัฒนา HPH เชิงคุณภาพกับมาตรฐานต่างๆ : กรณีศึกษา รพ.ตราด ,รพ.สงขลา, รพ.บ้านตาก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ช่วงบ่าย การอภิปราย HPHในมุมมองการพัฒนางานสาธารณสุข ภายใต้ระบบสุขภาพแห่งชาติ จาก4ส่วน ได้แก่ผอ.รพศ. คณะแพทย์จุฬาฯ  สปสช.,และจากนพ.ปัญญา สอนคม ต่อด้วยบรรยายพิเศษเรื่อง สุขภาพ กาย จิต ดี หน้าที่เรา โดย คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

สิ่งที่ได้ ค่อนข้างน้อยเพราะช่วงเช้าคนจะแน่นมาก และบ่ายฟังแบบขาดตอน ยกเว้นช่วงคุณอัจฉราพรรณ ได้ฝึกไปพร้อมการสาธิตประกอบคำอธิบาย ก็ได้แนวคิดเรื่องท่าที่เหมาะไปฝึกต่อที่บ้าน

เพื่อเป็นการชดเชย ได้หนังสือมา 1 เล่ม ชื่อ แนวคิด มุมมอง เรื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เล่ม 2 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย(เมย.48) ได้รวบรวมตัวอย่างแนวคิด มุมมองของรพ.ที่น่าสนใจ มานำเสนอดังนี้ค่ะ

รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(90เตียง) ในด้านการสร้างสุขภาพเจ้าหน้าที่ มีอาสาสมัครสุขภาพหน่วยงาน (อสน.)ในทุกหน่วยงานของรพ. (คล้ายอสม. )เป็นตัวแทนหน่วยงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ และเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ในการออกความคิดเห็น ร่วมพิจารณาวิธีการดำเนินงานสุขภาพในโรงพยาบาล มีการสร้างกระแสสุขภาพที่ดีในเจ้าหน้าที่ โดยสร้างแรงจูงใจ สร้างภาวะผู้นำให้เกิดในทุกหน่วยงานทุกกิจกรรม การให้รางวัล การยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นต้น

แนวคิด สร้างคุณค่า...ในสิ่งที่ถูกลืม ของหน่วยงานรักษาศพ จากทีมงานรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน จ.ตาก ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพจิตใจของญาติตามความเชื่อศรัทธาตามหลักศาสนา โดยมีรางวัล 5 ส การันตี

หมอพิเชษฐ รพ.บ้านตาก จ. ตากได้ให้แนวคิดหลัก( Core concepts)ของการจัดการสร้างสุขภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อบูรณาการสู่โรงพยาบาลคุณภาพสร้างสุข HPHA ดังนี้

มุ่งเน้นสุขภาวะ( Focus  on Health)  นำพาด้วยกลยุทธ์(Strategic driven ) ฉุดด้วยการเสริมพลัง ( Empowerment)มุ่งหวังประชาชนและชุมชน เปี่ยมล้นการจัดการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ทำด้วยทีมที่มุ่งมั่น สานฝันอย่างมีส่วนร่วม  รวมพลังอย่างยั่งยืน( sustainability)

ทั้งหมดนี้ให้ความหมายอยู่ที่ความพอดีหรือความพอเพียง (หาใช่ความเป็นเลิศ)

โดยสร้างตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข ซึ่งเริ่มต้นที่ฐาน ขั้นแรกคือ 5 ส เดินสู่จุดหมาย 3 ด้านคือ รพ.อยู่ได้ เจ้าหน้าที่มีความสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจหรือ To be the hospital of choice

ยังมีมุมมอง แนวคิดอีกหลากหลาย ในหนังสือค่ะ นำมาเฉพาะที่โดน โดน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ#hph

หมายเลขบันทึก: 80999, เขียน: 27 Feb 2007 @ 21:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เสียดายไม่มีโอกาสไปค่ะ   ปิ่งคงได้ไอเดียเยอะนะคะ